Ενώσεις - Mέλη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Επιλογή επαφής:

Επαφή

 

 

Διεύθυνση:  ΒΙΟΠΑ , ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΤΚ.50300
Τηλέφωνο: 2468023262
email: slvoiou@gmail.com / tsiand8@otenet.gr
Αρχαιρεσίες στις: 21/10/2021
Συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα στις: 29/10/2021
 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΙΩΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ  ΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10, ΝΕΑΠΟΛΗ TK.50001 2468023262 2468022201
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ, ΣΙΑΤΙΣΤΑ TK.50300 2465022191 2465022191
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΟΥΡΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΠΛ. ΤΡΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ 7, ΣΙΑΤΙΣΤΑ TK.50300 2465022130 2465500039
ΤΑΜΙΑΣ ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ πλ. ΤΡΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ 15, ΣΙΑΤΙΣΤΑ TK.50300 2465022232 2465023282
ΜΕΛΟΣ ΤΖΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ  25η ΜΑΡΤΙΟΥ 6, ΣΙΑΤΙΣΤΑ TK.50300 2465023204 2465023204
         
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ
  ΤΣΙΩΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ  ΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10, ΝΕΑΠΟΛΗ TK.50001 2468023262 2468022201
  ΜΟΥΡΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΠΛ. ΤΡΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ 7, ΣΙΑΤΙΣΤΑ TK.50300 2465022130 2465500039
 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr