Ενώσεις - Mέλη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Επιλογή επαφής:

Επαφή

 

Διεύθυνση:  ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 20, ΚΑΒΑΛΑ ΤΚ.65302
Τηλέφωνο: 2510222558
Φαξ: 2510222558
Αρχαιρεσίες στις: 5 & 6 /10/2018
Συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα στις: 10/10/2018
 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΑ  ΕΜΙΝΙΔΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 1, ΚΑΒΑΛΆ TK.65403 2510222558  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΡΑΤΣΙΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 37, ΚΑΒΑΛΆ TK.65302 2510226517  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΡΑΠΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΟΙΡΑΝΗΣ 40, ΚΑΒΑΛΆ TK.65302 2510220321  
ΤΑΜΙΑΣ Δ.Σ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 35, ΚΑΒΑΛΆ TK.64100 2592024013  
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 2, ΚΑΒΑΛΆ TK.65403 2510220823  
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΟΑ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ TK.64200 2591023691  
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΘΑΣΟΣ , ΘΑΣΟΣ TK.64004 2593023700  

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  800x600

Σύλλογος  Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών  Ν. Καβάλας

Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

Π.ΜΕΛΑ 20 - Καβάλα -  Τηλ.2510-831667 - e-mail: nikos.patelis@eges.gr   

Αριθμός απόφασης Πρωτοδικείου Καβάλας 410/03-12-1999 και αριθμός καταχώρησης 11/21-2-2000

Α.Φ.Μ.: 999866190 – Δ.Ο.Υ.  ΚΑΒΑΛΑΣ

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Λ.Α.Ε.Κ. ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2016»

          Ο Σύλλογος  Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών  Ν. Καβάλας προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα (Λ.Α.Ε.Κ. 1-25) για εργαζόμενους των επιχειρήσεων, των Μελών του, που απασχολούν 1-25 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν καταβάλει στο Ι.Κ.Α. την εργοδοτική εισφορά 0, 24%.

l  Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 5 ευρώ για κάθε εκπαιδευτική ώρα (σύνολο 160,00 €)

l  Θα τους χορηγηθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος

l  Το κάθε πρόγραμμα είναι διάρκειας 32 ωρών

l  Η παρακολούθηση των προγραμμάτων είναι υποχρεωτική.

l  Τα μαθήματα θα υλοποιηθούν στα γραφεία του Συλλόγου Π. Μελά 20 στην Καβάλα τα οποία διαθέτουν πλήρη εκπαιδευτικό εξοπλισμό. 

Θέμα: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ στο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ και ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του καταρτιζόμενου

3. Νόμιμο παραστατικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τη διασταύρωση του Α.Φ.Μ. του καταρτιζόμενου (π.χ. απλή φωτοτυπία εκκαθαριστικού)

4. Φωτοτυπία της σελίδας του Βιβλιαρίου Τραπέζης του καταρτιζόμενου, στην οποία να φαίνεται καθαρά ο αριθμός λογαριασμού του  ΙΒΑΝ

5. Α ί τ η σ η συμμετοχής (θα δίνεται για συμπλήρωση)

         Τα παραπάνω δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι θα τα προμηθεύονται από την Υπεύθυνη του Προγράμματος του Συλλόγου: Κα Εμινίδου Γεωργία (Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου)
Διεύθυνση: Κασσάνδρου 1 – Καβάλα (2ος όροφος)

Αναγκαία προηγούμενη επικοινωνία μαζί της στο τηλέφωνο 2510-222558 ή στο email:eminidoy.georgia@gmail.com

Αναλυτικές πληροφορίες επίσης θα δίνονται και στα τηλέφωνα:   2510-222558,   2510-232969 από το Κ.Ε.Κ. που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα.

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.