Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. οργανώνει σεμινάρια, μέσω των τοπικών ενώσεων για την προετοιμασία και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, επίσης και για να ενημερώσει τους φοροτεχνικούς Λογιστές για τους νέους φορολογικούς νόμους και άλλα φορολογικά νομοθετήματα.

 
Copyright © 2017 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.