ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. - (18/12/2015-13/12/2018)

ΙΔΙΟΤΗΤΑ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Πρόεδρος  Καμπάνης Βασίλειος Αλ. Παπαδιαμάντη 15 Α – ΤΚ 63100 2371024408 2371021123
    ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ - Ν. Χαλκιδικής    
       
Α΄ Αντιπρόεδρος  Μουζάκης Αντώνιος   Νοταρά 125-127 – ΤΚ 18536 2104512450 2104512740
    Πειραίας  – Ν. Αττικής    
       
Β΄ Αντιπρόεδρος  Πάτσιας Χρήστος  Εγνατίας 6 - ΤΚ 54626 2310551750 2310539390
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Ν. Θεσσαλονίκης    
       
Γενικός Γραμματέας  Σταυρουλάκης Κωνσταντίνος Κοραή 19 – ΤΚ 71201 2810341223 2810346426
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ – Ν. Ηρακλείου    
       
Ταμίας Γρηγορίου Θωμάς  Χαριλάου Τρικούπη 1 – ΤΚ 42100 2431038406 2431072715
    ΤΡΙΚΑΛΑ – Ν. Τρικάλων    
       
Αν. Γενική  Γραμματέας  Τσιώρα Ανδρομάχη Μ. Αλεξάνδρου 7 - ΤΚ 50001 2468023262 2468022201
    ΝΕΑΠΟΛΗ - Ν. Κοζάνης    
       
Εφ. Δημοσίων Σχέσεων Χριστόπουλος Γεώργιος Κουσιανόφκυ 20 – ΤΚ 11525 2106721585 2106748683
    ΑΘΗΝΑ  - Ν. Αττικής     
       
Μέλος Πανίδης Αβραάμ Βελ. Ρώμα 12 – ΤΚ 58100 2382026480 2382025504
    ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ–Ν. Πέλλας    
       
Μέλος Πατέλης Νικόλαος Ομονοίας  161 – ΤΚ 65403 2510831667 2510224698
    ΚΑΒΑΛΑ – Ν. Καβάλας    
       
Μέλος Σιδερίδης Αστέριος  Αγ. Λαύρας 26 - ΤΚ 60100 2351037651 2351036303
    ΚΑΤΕΡΙΝΗ - Ν. Πιερίας    
       
Μέλος Δόβελος Ιωάννης Τανταλίδου 6 - ΤΚ 54626 2310500151 2310528151
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Ν. Θεσσαλονίκης    
       

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (16-12-2012 ΕΩΣ 11-12-2015)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (21-21-2009 ΕΩΣ 8-12-2012)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (21-12-2006 ΕΩΣ 11-12-2009)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (1-9-2004 ΕΩΣ 15-12-2006)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (1-1-2004 ΕΩΣ 31-8-2004)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (1-7-2003 ΕΩΣ 31-12-2003)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (1-7-2002 ΕΩΣ 30-6-2003)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (1-1-2001 ΕΩΣ 30-6-2002)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (1-7-1999 ΕΩΣ 31-12-2000)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (1-1-1998 ΕΩΣ 30-6-1999)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (1-1-1995 ΕΩΣ 31-12-1997)

 

 
Copyright © 2017 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.