α/α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ
23η Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2023 Διαδικτυακά
22η Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2022 Αθήνα
21η Παρασκευή, 17 Δεκέμβριος 2021 Διαδικτυακά
20η Πέμπτη, 3 Ιούνιος 2021 Διαδικτυακά
19η Τετάρτη, 7 Απρίλιος 2021 Διαδικτυακά
18η Πέμπτη, 18 Ιούνιος 2020 Διαδικτυακά
17η Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 Αθήνα 
16η  Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014 Αθήνα 
15η Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013 Αθήνα 
14η Παρασκευή 26 Απριλίου 2013 Αθήνα 
13η  Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 Αθήνα 
12η  Δευτέρα 18 Απριλίου 2011 Αθήνα 
11η  Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 Αθήνα 
10η Σαββάτο 30 Ιουνίου και Κυριακή 1 Ιουλίου 2007 Πάτρα
Σαββάτο 4 Σεπτεμβρίου 2004 Τρίκαλα
Σάββατο 7 Ιουνίου 2003 Γιαννιτσά
Σαββάτο 11 Ιανουαρίου 2003 Θεσσαλονίκη
Σαββάτο και Κυριακή 14-15 Σεπτεμβρίου 2002 Ηράκλειο Κρήτης
Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2001 Ιωάννινα
Σαββάτο και Κυριακή 16 και 17 Ιουνίου 2001 Αλεξανδρούπολη
 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr