ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ
11η
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008
Αθήνα
10η Σαββάτο 30 Ιουνίου και Κυριακή 1 Ιουλίου 2007 Πάτρα
Σαββάτο 4 Σεπτεμβρίου 2004 Τρίκαλα
Σάββατο 7 Ιουνίου 2003 Γιαννιτσά
Σαββάτο 11 Ιανουαρίου 2003 Θεσσαλονίκη
Σαββάτο και Κυριακή 14-15 Σεπτεμβρίου 2002 Ηράκλειο Κρήτης
Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2001 Ιωάννινα
Σαββάτο και Κυριακή 16 και 17 Ιουνίου 2001 Αλεξανδρούπολη
 
Copyright © 2017 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.