Εκτύπωση

 

Προς την

Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κα Αχτσιόγλου Έφη

 

Κοινοποίηση:

Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κα Φωτίου Θεανώ

Γεν.Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κο Νεφελούδη Ανδρέα

 

 

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 141

 

 

Θέμα: Μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας)

Κα Υπουργέ,

Με το έντυπο Ε11 υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός του μηνός Ιανουαρίου (από 1η Ιανουαρίου έως και 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους), στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωρηθεί στο ειδικό «Βιβλίο Αδειών».

Με στόχο την ομαλότερη διεξαγωγή της διαδικασίας υποβολής του παραπάνω εντύπου, έχοντας υπόψη και τις λοιπές υποχρεώσεις με καταληκτική ημερομηνία το τέλος Ιανουαρίου, ζητάμε την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 κατά ένα μήνα μέχρι τις 28/02/2018.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

ο Γενικός Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Μουζάκης Αντώνιος

Πάτσιας Χρήστος

   

ο Ταμίας

η Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Τσιώρα Ανδρομάχη

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Πανίδης Αβραάμ

 

Πατέλης Νικόλαος

 

Σιδερίδης Αστέριος

 

Δόβελος Ιωάννης