Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2018
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ορίζεται ότι, οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (ΠΟΛ. 1022/2014) που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2017 και επόμενα, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν. Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι τη 15η  Μαΐου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.
 
 

Πηγή: ΑΑΔΕ

 
Copyright © 2017 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.