Η ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

 

διοργανώνει επίκαιρο σεμινάριο

 Τετάρτη  4 Απριλίου 2018   με θέμα:

 

«ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3»

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά σε όλες τις αλλαγές της φορολογίας εισοδήματος στο έτος 2017 ώστε να συμπληρωθούν σωστά και οι δηλώσεις.

 Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθούν:

 • Κωδικοί ανέντακτων αγροτών με πλήρη ανάλυση
 • Οι κωδικό των απομοιώσεων των αποθεμάτων. Πότε θα συμπληρωθούν
 • Ανάλυση του πίνακα των προσωρινών διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης με παραδείγματα και εφαρμογές
 • Η ενοποίηση των Απλογραφικών και Διπλογραφικών στοιχείων στο νέο έντυπο Ε3
 • Η σύμπτυξη των εξόδων και η αντίστοιχη ανάλυση μόνο των διαφορών λειτουργικών εξόδων
 • Ο πίνακας των παροχών σε είδος (άρθρο 13 Ν.4172/2013) και η χρησιμότητά του
 • Πλήρης ανάλυση όλων των κωδικών που αφορούν στη φορολογική αναμόρφωση των δαπανών σύμφωνα με τα άρθρα 22-26 του Ν.4172/2013 και των αντιστοίχων εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών με παραδείγματα και εφαρμογές
 • Έντυπο Ε1. Ποίες θα είναι οι αλλαγές μετά και τις τροποποιήσεις του φορολογικού νόμου περί φορολόγησης του εισοδήματος των φυσικών προσώπων όπως χτίσιμο αφορολόγητου με κάρτες κτλ. με παραδείγματα και εφαρμογές
 • Έντυπο Ε2 μετά τις αλλαγές λόγω διάφορων κατηγοριών εισοδημάτων, όπως βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, ανείσπρακτων ενοικίων κτλ.
 • Έντυπο Ν. Όλες οι αλλαγές του εντύπου Ν όπως προκύπτουν μετά τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των Νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 • Υπεύθυνη Δήλωση των Λογιστών – Φοροτεχνών για τους έμμεσους και παρακρατούμενους φόρους και τέλη του υπόχρεου.

Εισηγητής:

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:: Λογιστής - Φοροτεχνικός Α΄ τάξη,  Εσωτερικός Ελεγκτής με μεγάλη διδακτική εμπειρία

Ημερομηνία διεξαγωγής: Τετάρτη 4 Απριλίου 2018

Τόπος διεξαγωγής : Ξενοδοχείο Elite City Resort, Ναυαρίνου 2 Καλαμάτα

Ώρα διεξαγωγής :                 16:00 – 21:00

Κόστος Συμμετοχής :           Γενική είσοδο 20,00 €

Για τα μέλη του Συλλόγου που έχουν πληρώσει και την συνδρομή του 2017 ισχύει ειδική μειωμένη τιμή 5,00€

Με Εκτίμηση,

Το Δ.Σ.

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr