Εκτύπωση

ΠΡΟΣ

Τον Διευθυντή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κο Μπακέα Σταύρο

 

Κοινοποίηση

Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κο Νεφελούδη Ανδρέα

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2018

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 169

 

 

Θέμα: Αίτημα επίσπευσης ενεργειών ορθής λειτουργίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

 

Με αυτή την επιστολή θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή σε ένα πρόβλημα το οποίο έχει πάρει διαστάσεις το τελευταίο διάστημα και αφορά την δυσλειτουργία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο έχει άμεση σχέση με την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό καθώς και τα ασφυκτικά περιθώρια σε ότι αφορά τις διαδικασίες που προβλέπονται μέσω αυτού, όπως για παράδειγμα στις προσλήψεις και στους πίνακες προσωπικού καθώς και τα μεγάλα πρόστιμα στην περίπτωση καθυστέρησης υποβολής και ελέγχου.

Λόγω της αδυναμίας πρόσβασης ανά διαστήματα που παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες στο σύστημα, είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε πανελλήνιο, και της έλλειψης όποιας ανακοίνωσης από την πλευρά του αρμόδιου οργάνου για την ομαλή λειτουργία του συστήματος αυτού, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο:

 

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

ο Γενικός Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Μουζάκης Αντώνιος

Πάτσιας Χρήστος

   

ο Ταμίας

η Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Τσιώρα Ανδρομάχη

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Πανίδης Αβραάμ

 

Πατέλης Νικόλαος

 

Σιδερίδης Αστέριος

 

Δόβελος Ιωάννης