Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ

την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ.

 

 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 177

 

 

Θέμα: Αίτημα παράτασης υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης των εταίρων μαζί με εγκεκριμένες οικονομικές Καταστάσεις χρήσης που λήγουν στις 30/9/2018

Λόγω των έντονων καθυστερήσεων που παρατηρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα την τελευταία εβδομάδα και την αδυναμία ως προς την ηλεκτρονική υποβολή στο σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. των παραπάνω καταστάσεων , η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί απαραίτητο να παραταθεί τουλάχιστον κατά μία εβδομάδα.

 

 

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

ο Γενικός Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Μουζάκης Αντώνιος

Πάτσιας Χρήστος

   

ο Ταμίας

η Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Τσιώρα Ανδρομάχη

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Πανίδης Αβραάμ

 

Πατέλης Νικόλαος

 

Σιδερίδης Αστέριος

 

Δόβελος Ιωάννης