ΠΡΟΣ

τoν Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
κ. Πιτσιλή Γεώργιο

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού – Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Τμήμα Ε’ – Συστημάτων Διασφάλισης Ηλεκτρονικών Εμπορικών Συναλλαγών

Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης – Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας – Τμήμα Δ’ – Κ.Φ.Α.Σ.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2019

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 007

Θέμα: Κυρώσεις και πρόστιμα για την απόσυρση από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ βάσει της ΠΟΛ. 1196/2017

Σε συνέχεια της από 26 Σεπτεμβρίου 2018 επιστολής της Ομοσπονδίας μας, θα θέλαμε να επαναφέρουμε στο προσκήνιο το θέμα των κυρώσεων και προστίμων που αφορούν την απόσυρση από τη χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), σύμφωνα με την ΠΟΛ.1196/2017.

Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι για την παύση των ΦΗΜ του πίνακα Α της ΠΟΛ.1196/2017, τελικώς έγινε αποστολή email με την σχετική ενημέρωση προς τους υπόχρεους μετά από έγγραφο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.. Αυτό δημιούργησε την πεποίθηση ότι θα σταλεί και το e-mail του πίνακα Β το οποίο όμως παρά τις διαβεβαιώσεις της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών δεν συνέβη και για τους υπόχρεους του πίνακα Β, με αποτέλεσμα την πλημμελή ενημέρωση αυτών, την μη γνώση ποιος πρέπει να αποσύρει τι, και τελικώς την επιβολή κυρώσεων και προστίμων. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι το αρχείο με τα στοιχεία αυτών των ΦΗΜ υπάρχει στην υπηρεσία σας όπως και τα e-mail των κατόχων.

Για τον λόγο αυτόν, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ζητά με αυτή την επιστολή να δοθεί εκ νέου παράταση για τις υποβολές δηλώσεων παύσης των ΦΗΜ προς απόσυρση μέχρι και τις 31/5/2019 καθώς και την μη επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων για το διάστημα αυτό. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε απαραίτητη την αποστολή με email σχετικής ειδοποίησης στους κατόχους των προς απόσυρση μοντέλων των ΦΗΜ από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την ορθή και δίκαιη ενημέρωση και ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.