pofee epist

 Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2019

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καταργούνται τα επιδόματα τριετιών για όσους αμείβονται με τα κατώτατα όρια αποδοχών;
Με τη νέα διαδικασία, ο μηχανισμός διαμόρφωσης του νομοθετικώς καθορισμένου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας, τέθηκε σε ισχύ μετά τη λήξη του προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και στο πλαίσιο αυτό ο καθορισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4172/2013, των κατωτάτων ορίων αποδοχών, για πλήρη απασχόληση, όσον αφορά τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση από 1ης Φεβρουαρίου 2019, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση του Υπουργείου Εργασίας 4241/127/30.1.2019, έχει ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00 €).

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα είκοσι εννέα ευρώ και τέσσερα λεπτά (29,04 €).

Επιπρόσθετα, οι εντασσόμενοι στον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο με προϋπηρεσία συμπληρωθείσα μέχρι την 14.2.2012, σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, ( σύμφωνα με το Άρθρο 1, Υποπαράγραφος ΙΑ.11. Ν. 4093/12.11.2012):

  • Αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό και έχουν συμπληρώσει από μία (1) έως τρεις (3) τριετίες έως την 14.2.2012, δικαιούνται να λάβουν για κάθε μία από αυτές τις τριετίες προσαύξηση σε ποσοστό 10%, (και μέχρι 30% κατ’ ανώτατο όριο αν έχουν τρεις τριετίες), που υπολογίζεται επί του κατώτατου μισθού.
  • Αν αμείβονται με ημερομίσθιο και έχουν συμπληρώσει από μία (1) έως έξι (6) τριετίες έως την 14.2.2012, δικαιούνται να λάβουν για κάθε μία από αυτές τις τριετίες προσαύξηση σε ποσοστό 5% (και μέχρι 30% αν έχουν κατ’ ανώτατο όριο έξι τριετίες), που υπολογίζεται επί του κατώτατου ημερομισθίου.

Διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις για τον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο καθορίζονται από το άρθρο 103, παράγραφος 1, του Ν. 4172/2013, όπου αναφέρονται τα εξής: «Έπειτα από διαβούλευση, που διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, ορίζεται ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός και το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας και ως τέτοιος νοείται μία μοναδική αξία (ποσό) αναφοράς.» (το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε με την περ. 2 της υποπαρ. ΙΑ6 του άρθρου 1ου του Ν. 4254/2014).

Επισημαίνεται ότι στην ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση ορίζεται ότι «ως τέτοιος (ο νόμιμος νομοθετημένος κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο) νοείται μία μοναδική αξία (ποσό) αναφοράς. Επίσης στην σχετική υπουργική απόφαση δεν γίνεται καμία αναφορά στην υποχρέωση χορήγησης επιδομάτων προϋπηρεσίας όπου αυτά προβλέπονται. Αναμένεται βέβαια η έκδοση από το Υπουργείο Εργασίας ερμηνευτικής Εγκυκλίου που πιθανόν να αναφέρεται στην υποχρέωση χορήγησης των επιδομάτων προϋπηρεσίας. Όμως, τόσο από τη νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 103, Ν.4172/2013), όσο και από την υπουργική απόφαση 4241/127/30.1.2019, δεν προκύπτει υποχρέωση χορήγησης των επιδομάτων προϋπηρεσίας. Συνεπώς τίθεται θέμα κατάργησης από 1.2.2019, των επιδομάτων προϋπηρεσίας των αμειβομένων βάσει του κατώτατου νομοθετημένου μισθού ή ημερομισθίου.

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr