Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. πάντα πιστή στο καθήκον της για άμεση, έγκαιρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση όλων των συναδέλφων, σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του e-forologia.gr και τον επιστημονικό συνεργάτη αυτής κο Πέτρο Ραπανάκη, παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο δείγμα μιας πρότυπης ατομικής σύμβασης εργασίας πλήρως εναρμονισμένης με το Π.Δ. 156/1994, εμπλουτισμένης παράλληλα με όλους τους πιθανούς όρους που απαιτούνται στην ενσωμάτωση μιας άρτια καταρτισμένης σύμβασης.

Όπως θα δείτε στο υπόδειγμα, πέραν των βασικών στοιχείων μιας ατομικής σύμβασης εργασίας συμπεριλαμβάνονται (προς δυνητική χρήση) και οι ακόλουθοι όροι:

  • Όρος συμψηφισμού αποδοχών
  • Παροχές σε είδος
  • Δυνητική χρήση 6ημέρης απασχόλησης
  • Ρήτρα ανάκλησης επιδομάτων εξ ελευθεριότητας
  • Όρος πρόωρης καταγγελίας από τον εργαζόμενο
  • Όροι προσωπικών δεδομένων
  • Λοιποί όροι για θέματα αδείας, ασθενείας (και αιτιολόγησης αυτής), πρόσθετης εργασίας κλπ.

 


Η σύμβαση αυτή είναι ενδεικτική και μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα σε επεξεργάσιμη μορφή word κάντε κλικ εδώ: 

download doc 80 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Αορίστου Χρόνου / Πλήρους Απασχόλησης)

 


 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.