ΠΡΟΣ

την Υφυπουργό Οικονομικών κα Παπανάτσιου Αικατερίνη

τoν Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
κ. Πιτσιλή Γεώργιο

τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης & Γενικό Διευθυντή Άμεσης Φορολογίας κ. Σαΐτη Ευθύμιο

Αθήνα,  26 Φεβρουαρίου 2019

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 017

Θέμα: Αίτημα για Παράταση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων στον Ν. Χανίων λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στον Νομό μέχρι 31/03/2019

 

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σας κοινοποιεί αυτούσιο το αίτημα του Συλλόγου Αδειούχων Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Χανίων, με το οποίο ζητείται η μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φορολογικών υποχρεώσεων για τις περιοχές που επλήγησαν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στον νομό Χανίων.

Παρακαλούμε όπως παραταθούν μέχρι και 31/03/2019:

α) οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στο Νομό Χανίων που λήγουν ή έληξαν από την 13η Φεβρουαρίου 2019 ημερομηνία έναρξης των έντονων βροχοπτώσεων, πλημμυρών και κατολισθήσεων που έλαβαν χώρα στον Νομό και παρέλυσαν τα δίκτυα συγκοινωνιών.

β) έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, να παραταθούν και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

γ) οι από 13/2/2019 άπαντες υποχρεώσεις υποβολών φορολογικών ή ασφαλιστικών δηλώσεων όπως παραταθούν έως 31/3/2019. Ενδεικτικά θα αναφερθούμε στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, δηλώσεις ενδοκοινοτικών συναλλαγών, δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ΙΚΑ, Εντύπου Ε4  πίνακας προσωπικού, δήλωση οριστικοποίησης μητρώου βραχυχρόνιας μίσθωσης, ανέκκλητης δήλωσης ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων συζύγων κ.τ.λ.

Γνωστοποιούμε ότι το σύνολο του Νομού έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (Έγγραφο 1216/14-02-2019 το οποίο και επισυνάπτεται) το οποίο συνεχίζει να είναι σε ισχύ.

Με εκτίμηση

εκ του Συλλόγου Αδειούχων Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Χανίων

Ο Πρόεδρος, Σταυρουλάκης Κωνσταντίνος , Ο Αντιπρόεδρος,  Μαργιολάκης Νεκτάριος
Ο Γενικός Γραμματέας, Μπαρκούρας Γεώργιος, Ο Ταμίας, Παυλιδάκης Γεώργιος, Το Μέλος, Σγουράκη Έφη.

 

 

 

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.