Εκτύπωση

Η Ομάδα Εργασίας για την πιστοποίηση που συγκροτήθηκε από την Κεντρική Διοίκηση του ΟΕΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών θέτει το εξής 6ο (από τα 6 συνολικά) ερώτημα:

Νο-6.- Τι πρέπει να γίνεται ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας?

Στείλτε μας την άποψή σας – γράφοντας μπροστά «ΟΕΕ-6» πατώντας εδώ:

http://www.pofee.gr/suggestions.jsp