pofee epist

Αθήνα, 20 Μαΐου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τι συζήτησε με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή το Δ.Σ της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

 

Κρίσιμα θέματα του Λογιστή-Φοροτεχνικού και της επιχείρησης περιέλαβε η συζήτηση που είχε το απόγευμα της Παρασκευής, 17/05/2019 το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μετά από την συνεδρίαση του στα γραφεία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., κατά την επίσκεψη του στον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή.

Επί δυο ώρες ο Διοικητής, παρουσία και του Γενικού Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης, κου Ευθύμιου Σαΐτη, άκουσε με ενδιαφέρον τα θέματα και δεσμεύτηκε να ανταποκριθούν οι υπηρεσίες αφού η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. τις επόμενες ημέρες υποβάλει εμπεριστατωμένο υπόμνημα τόσο για τα συζητηθέντα ζητήματα, όσο και επιπρόσθετα για αλλά εξόφθαλμα εκκρεμή προβλήματα που απασχολούν και δυσκολεύουν τη δουλειά του κλάδου που υπηρετεί την επιχείρηση αλλά και το Δημόσιο συμφέρον.

Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων είναι τα ακόλουθα:

 1. Ηλεκτρονικά βιβλία: προσθήκη στην απόφαση, ή στην ανάλογη σχετική διάταξη που θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες των ηλεκτρονικών βιβλίων, των υφιστάμενων διατάξεων αρμοδιότητας του Λογιστή-Φοροτεχνικού. Ενσωμάτωση Ηλεκτρονικής υπογραφής στα ηλεκτρονικά βιβλία, ενημερωτική καμπάνια, εμπεριστατωμένη τεχνική και λογιστική παρουσίαση από την ΑΑΔΕ, με επαρκή χρόνο προσαρμογής και εξοικείωσης του κλάδου και των επιχειρήσεων. Είναι αναγκαίο να δοθεί η πρέπουσα βαρύτητα στο σημείωμα των θέσεων της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για το θέμα.
 1. Εναρμόνιση και εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 54 του ΚΦΔ, για μη πρόστιμο και στις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, φόρου διαμονής, περιβαλλοντικού τέλους, πληροφοριακών κλπ. καταστάσεων όταν η αρχική είναι εμπρόθεσμη. Είναι η πάγια θέση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στο θέμα από το 2013 όταν άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο προστίμων με τον Ν. 4174/2013.
 1. Μηδενισμός των υφιστάμενων ορίων κύκλου εργασιών που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000, για υπογραφή από Λογιστή-Φοροτεχνικό, κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος, με σκοπό την εναρμόνιση με τις νεότερες διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4308/2014 για τα ΕΛΠ.
 1. Ενσωμάτωση της απόφαση της ΔΕΔ σε εγκύκλιο, με την οποία παρέλκει η εγγραφή ιδιόχρησής να καταχωρείται στα βιβλία των Νομικών Προσώπων αλλά και άλλων ζητημάτων που προκύπτουν: Δηλαδή να μην απαιτείται εγγραφή στα βιβλία για να αναγνωριστεί ως δαπάνη, αλλά να αρκεί η καταχώρηση μόνο στον πίνακα Ζ´ του Ε3.
 1. Επίσης εναρμόνιση της υποβολής του φόρου πολυτελείας Ν. 3833/2010 άρθρο 17 σε εξαγωγές προϊόντων σε ιδιώτες όπου ο μη συγχρονισμός της προθεσμίας τελωνείου και ΔΟΥ επιφέρει πρόστιμα του άρθρου 54, 250 και 500 ευρώ. (Καστοριά, γούνες κλπ.).
 1. ΦΜΥ - βεβαιώσεις σε ένα αρχείο. Πρέπει άμεσα να λειτουργήσει η υποβολή του ενός αρχείου όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός και είχε τονισθεί στο έγγραφο μας και την αντίστοιχη συνάντηση.
 1. Διακοπή επιχείρησης και ΜΥΦ: Να μην επηρεάζει και εμποδίζει την διακοπή επιχειρήσεων, όταν εμφανίζονται αποκλίσεις στις ΜΥΦ εξόδων γεγονός το οποίο δεν προκύπτει από διατάξεις και παρερμηνεύεται από πολλές Δ.Ο.Υ.
 1. Είναι αναγκαίο να μην χρειάζεται εξουσιοδότηση από την επιχείρηση προς τον συνάδελφο Λογιστή-Φοροτεχνικό εάν είναι εξουσιοδοτημένος μέσω του συστήματος TAXISnet ο Λογιστής για διάφορες ενέργειες στη ΔΟΥ και με την σειρά του ο Λογιστής, να μπορεί να εξουσιοδοτεί υπάλληλο ή συνεργάτη του χωρίς θεώρηση από τα ΚΕΠ.
 1. Ερμηνεία σε εγκύκλιο όπου θα παρέλκει η οποιαδήποτε εμφάνιση διαφορών φορολογικής με λογιστική βάση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών από την στιγμή που πλέον εκπίπτονται σε ταμειακή βάση.
 1. Το ζήτημα της μη έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ των εταίρων ΕΠΕ, ΙΚΕ και ΑΕ από τα ακαθάριστα έσοδα στα βιβλία των εταιριών
 1. Φορολογική κατοικία εξωτερικού: Αποδοχή αποφάσεων της ΔΕΔ για διατήρηση της φορολογικής κατοικίας, όταν η άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ημεδαπή, δεν αίρει τα ζωτικά συμφέροντα και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 4 του ΚΦΕ, περί της πραγματικής κατοικίας στο εξωτερικό.
 1. Κάτοικοι εξωτερικού με αναδρομική ισχύ. Αναγνώριση φορολογικής κατοικίας εξωτερικού όταν δεν είχε δηλωθεί ως τέτοια στο παρελθόν. ΑΦΜ ελληνικό ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ο οποίος μετά από χρόνια επέστρεψε στην χώρα του και στην συνέχεια ο κάτοικος εξωτερικού θέλει να εγκατασταθεί στην Ελλάδα ως επενδυτής.
 1. Ρύθμιση της αδυναμίας δωρεάν παραχώρησης στη σύζυγο κατοικίας όταν ιδιοκτήτης είναι μόνο ο σύζυγος που μετέφερε την φορολογική κατοικία του στην αλλοδαπή και η σύζυγος είναι κάτοικος ημεδαπής.
 1. Επίλυση οίκοθεν του γνωστού ζητήματος διατήρησης στο μητρώο ανενεργών ΑΦΜ, ατομικών επιχειρήσεων και εταιρειών πέραν της 5ετίας, για αποφυγή των εξαιρετικά περιττών και χρονοβόρων διαδικασιών διακοπής στη ΔΟΥ.
 1. Επίλυση της μη επιβολής τέλους επιτηδεύματος από τον πραγματικό χρόνο σιωπηρής διακοπής και εντεύθεν καθώς και των εταιρειών που βρίσκονται σε εκκαθάριση.

 

20190517 synantisiaade

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr