Προς

την Διοίκηση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποίηση

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης
Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2019

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 035

Θέμα: Αίτημα για υλοποίηση API για την διαδικτυακή εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ

 

Αναφορικά με την επικείμενη υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για την «Τριμηνιαία Δήλωση Παραδόσεων Γάλακτος» που θα αρχίσει η εφαρμογή της τον Σεπτέμβριο του 2019, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η υλοποίηση σχετικής διεπαφής-διασύνδεσης (API) για την προσπέλαση-πρόσβαση των ψηφιακών λειτουργιών-υπηρεσιών της διαδικτυακής εφαρμογής ΑΡΤΕΜΙΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ από τις λογιστικές εφαρμογές μηχανογραφικών εταιριών με στόχο την ευκολότερη και αμεσότερη υποβολή των σχετικών δηλώσεων.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.