Εκτύπωση


Προς

την Διοίκηση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποίηση

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης
Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2019

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 035

Θέμα: Αίτημα για υλοποίηση API για την διαδικτυακή εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ

 

Αναφορικά με την επικείμενη υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για την «Τριμηνιαία Δήλωση Παραδόσεων Γάλακτος» που θα αρχίσει η εφαρμογή της τον Σεπτέμβριο του 2019, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η υλοποίηση σχετικής διεπαφής-διασύνδεσης (API) για την προσπέλαση-πρόσβαση των ψηφιακών λειτουργιών-υπηρεσιών της διαδικτυακής εφαρμογής ΑΡΤΕΜΙΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ από τις λογιστικές εφαρμογές μηχανογραφικών εταιριών με στόχο την ευκολότερη και αμεσότερη υποβολή των σχετικών δηλώσεων.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος