pofee epist

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θεσμικού χαρακτήρα η συνεργασία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη

 

20190905 synantisianaptiksis

 

Τα προβλήματα του κλάδου των Λογιστών-Φοροτεχνικών, αλλά και προτάσεις για την επίλυση τους, παρουσίασε στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κατά τη διάρκεια συνάντησής των δύο πλευρών την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου.

Στόχος της συνάντησης με τον Υπουργό ήταν να εγκαινιασθεί μια θεσμική συνεργασία με τον κλάδο των Λογιστών-Φοροτεχνικών, δεδομένου ότι η εποπεία του επαγγέλματος μέσω του Ο.Ε.Ε., υπάγεται στον ίδιο. 

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας πέρα από τα εκκρεμή κρίσιμα ζητήματα του κλάδου, τα οποία απασχολούν ενεργά και θεσμικά το Ο.Ε.Ε., αναφέρθηκε και σε μία σειρά θεμάτων με έμφαση στην συμβολή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και του κλάδου στην ανάπτυξη και μεγέθυνση της οικονομίας.

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. τόνισε στον Υπουργό πως ο θεσμικός ρόλος της Ομοσπονδίας είναι να επισημαίνει, να προτείνει και να απαιτεί λύσεις προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός οικονομικού περιβάλλοντος, που θα ευνοεί την ανάπτυξη αλλά και την σταθερότητα και αποτελεσματικότητα του φορολογικού και ασφαλιστικού μας συστήματος.

Αυτός ο ρόλος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. δεν είναι θεωρητικός, αλλά προέρχεται από την πράξη και την καταγραφή της εμπειρίας του κλάδου των Λογιστών-Φοροτεχνικών, αφού «το επιχειρείν» ζει και αναπνέει πρώτα στα Λογιστικά και Φοροτεχνικά Γραφεία και σε αυτά καταλήγουν όλα τα πρακτικά προβλήματα επικοινωνίας των φορολογούμενων και των επιχειρήσεων με το σύνολο των υπηρεσιών του κράτους.

Η διοίκηση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. υπογράμμισε στον κ. Γεωργιάδη πως μέσα από τα λογιστικά γραφεία εξυπηρετείται το 97% περίπου των ασφαλιστικών, εργατικών και φορολογικών υποχρεώσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Με βάση το υπόμνημα, που έθεσε το Δ.Σ. υπόψη του Υπουργού, η συζήτηση εξελίχθηκε με έμφαση στο σύγχρονο ρόλο και στην αξιοποίηση του Πιστοποιημένου Φοροτεχνικού-Λογιστή με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

Ο Υπουργός έδειξε ενδιαφέρον για όλα τα σημεία του υπομνήματος, για τα οποία υπογράμμισε ότι δεν αποτελούν απλώς αιτήματα «συντεχνιακού» χαρακτήρα, αλλά θέματα που μέσω της ευθύνης και των δικαιωμάτων ανεξαρτησίας του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού, θα άρουν εμπόδια και δυσκολίες προς την κατεύθυνση της κανονικότητας του επιχειρείν και της ανάπτυξης.

Σε κάθε περίπτωση, η Ομοσπονδία προσπαθεί πάντα είτε με προτάσεις για βελτιώσεις στην νομοθετική διαδικασία, είτε με τεχνικές προτάσεις, να βοηθήσει στην ομαλή οικονομική και δημοσιονομική πορεία υποβολής της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός πρότεινε να συνεργαστεί το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με την νομική σύμβουλο του Υπουργείου, προκειμένου να προηγηθεί νομοτεχνική επεξεργασία των όποιων από τα θέματα-αιτήματα της Ομοσπονδίας προκριθούν για θεσμική μεταρρύθμιση.
 

Τα ζητήματα που τέθηκαν στον κ. Γεωργιάδη είναι τα ακόλουθα:

 1. Ανεξαρτητοποίηση του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού για να μπορέσει να κάνει την δουλειά του χωρίς πιέσεις και επηρεασμούς προς το συμφέρον όλης της κοινωνίας.

 2. Είναι απαραίτητη η άμεση καθιέρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στην εμπέδωση της θεσμικής εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων, λογιστικών γραφείων και φορολογικών αρχών. Μπορεί να γίνει άμεσα με τον ίδιο τρόπο που δόθηκε στους Συμβολαιογράφους και τους Εκτελωνιστές. Θα πρέπει να περιλαμβάνει και τους υπαλλήλους των γραφείων μας.

 3. Η πιστοποίηση πρέπει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί άμεσα χωρίς διαδικασία εξετάσεων από τους ήδη ασκούντες ΝΟΜΙΜΑ το επάγγελμα και χωρίς εξαιρέσεις, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του Ν. 3842/2010 η οποία παραμένει τυπικά σε ισχύ, επειδή δεν εφαρμόσθηκε ποτέ.

 4. Άμεση νομοθέτηση της πρότασης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) για τις αλλαγές στον νόμο του Λογιστή Φοροτεχνικού που περιλαμβάνει πληθώρα αλλαγών που απαιτούνται στην σύγχρονη εποχή αλλά και λειτουργία των οργάνων του σε επίπεδο πειθαρχικού, αλλά και τις απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις του κώδικα δεοντολογίας Λογιστών-Φοροτεχνικών.

 5. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μπορεί και πρέπει να είναι ο θεσμικός ομιλητής τόσο του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Οικονομικών όσο και της Α.Α.Δ.Ε. ως η μοναδική Ομοιοεπαγγελματική Ομοσπονδία στον χώρο των Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. H λειτουργία επιτροπών μεταξύ Υπουργείου Ανάπτυξης, Α.Α.Δ.Ε., Υπουργείου Οικονομικών και Γ.Γ.Π.Σ. για μείωση του κόστους σε συνεργασία με την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. προς αποφυγή της νέας μορφής γραφειοκρατίας που είναι ηλεκτρονική πλέον.

 6. Ο εξουσιοδοτημένος Λογιστής – όπως εμφανίζεται στο σύστημα του taxisnet – και οι υπάλληλοί του να μην χρειάζονται επιπλέον εξουσιοδοτήσεις θεωρημένες από Κ.Ε.Π. για ενέργειες στο όνομα των πελατών τους μέσα στα πλαίσια της κατάργησης της γραφειοκρατίας . Αυτό σημαίνει ότι η παροχή εξουσιοδότησης σε κάποιο Λογιστικό Γραφείο θα γίνεται και θα αναιρείται μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Γ.Γ.Π.Σ. Με αυτό τον τρόπο θα ελέγχεται η ευθύνη του προσερχόμενου στις Υπηρεσίες , όπου σήμερα ζητούν χειρόγραφες εξουσιοδοτήσεις.

 7. Σε συνεννόηση με το Υπουργείο σας αλλά και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες, πρέπει να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση στο πρόβλημα της σοβαρής ασθένειας ή θανάτου του Λογιστή της επιχείρησης διότι η λύση του 10ημέρου, σε περίπτωση θανάτου οποία έχει δοθεί δεν καλύπτει ασθένεια και ο χρόνος των 10 ημερών δεν επαρκεί. Σήμερα με την ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών είναι εύκολο να βρεθεί λύση.

 8. Μέριμνα πρέπει να ληφθεί, όπως συμβαίνει στο νομικό κλάδο, όπου νομοθετείται ένα χρονικό διάστημα υποχρεωτικής άδειας και στους Λογιστές-Φοροτεχνικούς κατά του διάρκεια του καλοκαιριού.

 9. Η επαναφορά και υλοποίηση της πάγιας θέσης και του κλάδου των Λογιστών - Φοροτεχνικών, αλλά και του Ο.Ε.Ε., όπως διατυπώθηκε και αναλύθηκε στη συζήτηση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για το ασυμβίβαστο του διπλού ρόλου και έργου των Ελεγκτικών Εταιρειών, (ελεγκτές οικονομικών καταστάσεων, σύμβουλοι επιχειρήσεων, Λογιστική – Φορολογική επίβλεψη βάσει εταιρειών συμφερόντων των ελεγκτικών). Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. διαμήνυσε παλαιότερα και συνεχίζει να διαμηνύει ότι «η δυνατότητα» να δραστηριοποιούνται και να προσφέρουν Λογιστικές – Φοροτεχνικές υπηρεσίες μέσω συνδεδεμένων εταιρειών δεν βρίσκει σύμφωνο τον κλάδο των Λογιστών - Φοροτεχνικών ο οποίος, μέσω των θεσμικών του οργάνων, θα παλέψει για την αλλαγή αυτής της κατάστασης.

 10. Επαναφορά των προϋποθέσεων για την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών από Νομικά Πρόσωπα στα ισχύοντα πριν αλλάξουν με τον νόμο 4093/12-11-2012, (επί προσωπικών εταιρειών καθώς και επί ΕΠΕ και ΙΚΕ, όλοι οι εταίροι πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή - Φοροτεχνικού. Στις Α.Ε. επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή – Φοροτεχνικού πρέπει να διαθέτουν όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου).

 11. Αντιμετώπιση του παράνομου φαινομένου, (σε βάρος του νόμιμου και συνεπούς Λογιστή - Φοροτεχνικού), όπου μετά την κατάργηση διαδικαστικού περιεχομένου εγκυκλίων και διοικητικών λύσεων που είχαν δοθεί στις ΔΟΥ, ανοίγουν λογιστικά γραφεία και κάνουν έναρξη πρόσωπα χωρίς να προσκομίζουν την επαγγελματική ταυτότητα από το Ο.Ε.Ε. Άμεση επαναφορά της καταργηθείσας διαταγής (ΔΕΣ 1178660 ΕΞ.19.12.2012 «Επαγγελματική ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού»), για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

 12. Η υποβολή (και όχι απαραίτητα η υπογραφή του Ε3) των δηλώσεων οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων να γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών κωδικών του taxis των εξουσιοδοτημένων προς τούτου, Λογιστών – Φοροτεχνικών, και μόνο, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από το Οικονομικό Επιμελητήριο και ασκούν νόμιμα το επάγγελμα. Είναι απαράδεκτο να υφίσταται η δυνατότητα υπογραφής «από τον επαγγελματία» των φορολογικών εντύπων, ειδικά του νέου Ε3 η σύνταξη του οποίου απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε. Πλήρης κατάργηση των ορίων του άρθρου 38 του ν. 2873/2000.

 13. Οι συνάδελφοι Λογιστές – Φοροτεχνικοί που έχουν αποφοιτήσει από τα Τ.Ε.Ι. να έχουν το δικαίωμα εγγραφής ως μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 14. Ηλεκτρονικά βιβλία - Υπογραφή από πιστοποιημένο Λογιστή – Φοροτεχνικό. Προτείνεται προσθήκη στην απόφαση, ή στην ανάλογη σχετική διάταξη που θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες των ηλεκτρονικών βιβλίων, των υφιστάμενων διατάξεων αρμοδιότητας του Λογιστή – Φοροτεχνικού. Ενσωμάτωση Ηλεκτρονικής υπογραφής στα ηλεκτρονικά βιβλία, ενημερωτική καμπάνια, εμπεριστατωμένη τεχνική και λογιστική παρουσίαση από την ΑΑΔΕ, με επαρκή χρόνο προσαρμογής και εξοικείωσης του κλάδου και των επιχειρήσεων.

 15. Στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα σημαντική ήταν η διατήρηση των ευεργετικών φορολογικών διατάξεων των νόμων των φορολογικών κινήτρων πλην όμως θα θέλαμε να δούμε να περιλαμβάνονται οι νόμοι αυτοί με ξεχωριστό κεφάλαιο σχέδιο νόμου. Φοβούμαστε ότι στην πράξη θα προκύψουν προβλήματα και θα χαθούν τα οποία ευεργετήματα υπήρχαν για τις εταιρικές μορφές που αναφέρουμε πιο κάτω (ατομικές, κοινωνίες, υποκαταστήματα ξένων Α.Ε. και ΕΠΕ, κλπ.).

 16. Στο σχέδιο νόμου το οποίο δεν ψηφίστηκε και αποσύρθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση για τις αλλαγές στον νόμο περί ΓΕΜΗ, τα πρόστιμα τα οποία αναφερόταν προς τις επιχειρήσεις ήταν υπέρογκα. Θέση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. είναι μην υπάρχουν τέτοια πρόστιμα εφ’ όσον επανέλθει το σχέδιο νόμου προς ψήφιση διότι θα είναι καταστροφικό για τις επιχειρήσεις και για το όποιο θετικό κλίμα επενδύσεων πάει να δημιουργηθεί αυτό το διάστημα.

 17. Με την προηγούμενη νομοθεσία του ΓΕΜΗ, οι ατομικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να αποστέλλουν τον αριθμό υποβολής φορολογικής δήλωσης στο σύστημα του ΓΕΜΗ. Στην Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρούμε ότι αυτό είναι μία διαδικασία είσπραξης των υπηρεσιών του ΓΕΜΗ μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, που επιβαρύνει τον Κλάδο των Λογιστών-Φοροτεχνικών. Αυτή η διαδικασία είσπραξης πρέπει να διαφοροποιηθεί και στον αντίποδα αυτού προτείνουμε να δημοσιεύεται η ΚΑΧ (Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης - Β6) σε ηλεκτρονική μορφή και να περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του κατά το νόμο υπεύθυνου Λογιστή-Φοροτεχνικού με ταυτόχρονο έλεγχο του από το μητρώο του Ο.Ε.Ε. χωρίς να εμπλέκεται η όλη διαδικασία από την είσπραξη του ΓΕΜΗ. Εναλλακτικά όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να αντληθούν αυτόματα μέσω της Α.Α.Δ.Ε.

 18. Μια νέα υποχρέωση υποβολής των οικονομικών στοιχείων τους στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός του Νοεμβρίου 2019, έχουν οι επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες). Η πρώτη υποβολή των οικονομικών στοιχείων θα αφορά στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2016, 2017 και 2018. (βλ. την σχετική Πράξη του Διοικητή της ΤτΕ υπ’ αριθμ. 2682/2019). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την παραπάνω υποχρέωση η ΤτΕ μπορεί να επιβάλλει στην κάθε εταιρεία, πρόστιμο κατά προσέγγιση ύψους 300.000 Ευρώ και 600.000, σύμφωνα με τα γενικότερα οριζόμενα στο Καταστατικό της. Αυτή η διάταξη πρέπει να καταργηθεί άμεσα.
  Επειδή κυοφορείται η ψηφιακή διασύνδεση των δημοσίων φορέων, θα πρέπει να απαλλαγούν οι επιχειρήσεις από την πολλαπλή αποστολή στις Αρχές (ΓΕΜΗ, Τράπεζα της Ελλάδος κλπ.) των ίδιων πληροφοριών. Εφ’ όσον απαιτείται σε ηλεκτρονική μορφή η κατάθεση, αυτή κάλλιστα μπορεί να γίνεται μέσω «πλατφόρμας» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και βεβαίως να υποβάλλεται με αρχείο το οποίο θα δημιουργείται από τα λογιστικά προγράμματα της αγοράς.
  Θα υποβάλλονται μία φορά σε μία υπηρεσία, η οποία κατά την άποψη μας πρέπει να είναι η υπηρεσία του ΓΕΜΗ και μετά να διαμοιράζεται σε όποιο κρατικό φορέα νομιμοποιείται να επεξεργάζεται αυτά τα στοιχεία.
 1. Την ένταξη των Λογιστικών-Φοροτεχνικών γραφείων σε προγράμματα του ΕΣΠΑ ενόψει της λειτουργίας των ηλεκτρονικών βιβλίων και στην γενικότερη προσπάθεια πλήρους ηλεκτρονικοποίησης των διαδικασιών της διοίκησης, με στόχο την αναβάθμιση των μηχανογραφικών συστημάτων τους καθώς επίσης και των υποδομών των γραφείων.

 2. Στο ν. 4601/2019 που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και αφορά τις συγχωνεύσεις, θεωρούμε ότι πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής (διάσπασης, ή και απόσχισης κλάδου) από και σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρηματικής οντότητας συμπεριλαμβανομένης και της ατομικής παρά τις νομικές αντιρρήσεις, είτε είχε προέλθει από συγχωνεύσεις άλλων οντοτήτων δυνάμει αναπτυξιακών φορολογικού ενδιαφέροντος διατάξεων (ν.δ.1297/1972, ν.2166/1993, ν.4172/2013 και άλλων νόμων φορολογικού ή αναπτυξιακού περιεχομένου), είτε όχι.

 3. Τέλος, στον ίδιο νόμο, σημαντική είναι η διατήρηση των ευεργετικών φορολογικών διατάξεων των νόμων των φορολογικών κινήτρων πλην όμως θα επιθυμούσαμε να δούμε να περιλαμβάνονται οι νόμοι αυτοί με ξεχωριστό κεφάλαιο στον παρόν σχέδιο νόμου και να περιγράφονται οι επιπτώσεις σε σχέση με τον παρόν σχέδιο νόμου.
 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr