Εκτύπωση

Η Ομάδα Εργασίας για την πιστοποίηση που συγκροτήθηκε από την Κεντρική Διοίκηση του ΟΕΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών θέτει το εξής 3ο (από τα 6 συνολικά) ερώτημα:

Νο-3.- Ποια κριτήρια, προϋποθέσεις, διαδικασία πιστοποίησης πρέπει να θεσπισθούν και πως πρέπει να γίνει η διαδικασία πιστοποίησης?

Στείλτε μας την άποψή σας – γράφοντας μπροστά «ΟΕΕ-3» πατώντας εδώ:

http://www.pofee.gr/suggestions.jsp