Η Ομάδα Εργασίας για την πιστοποίηση που συγκροτήθηκε από την Κεντρική Διοίκηση του ΟΕΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών θέτει το εξής 1ο (από τα 6 συνολικά) ερώτημα:

 

1. Είναι αναγκαία η πιστοποίηση του Λογιστή Φοροτεχνικού και πως αντιλαμβάνεστε τη σχέση μεταξύ φορολογουμένων (επιχειρήσεων -φυσικών προσώπων), ΔΟΥ και πιστοποιημένων Λογιστών Φοροτεχνικών?

1α.- Ποιές από τις  εργασίες  των ΔΟΥ εκτιμάτε ότι μπορεί να καλύψει ένας Λογιστής Φοροτεχνικός?

Στείλτε μας την άποψή σας - γράφοντας μπροστά "ΟΕΕ-1" πατώντας εδώ:

http://www.pofee.gr/suggestions.jsp

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr