Εκτύπωση

Προς

τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Στουρνάρα Ιωάννη

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2020

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 064 

Θέμα: Αίτημα επανεξέτασης της διαδικασίας και μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ισολογισμών στην Τράπεζα της Ελλάδος

 

Αξιότιμε κε Διοικητά,

Επανερχόμαστε στο θέμα της υποβολής των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίες έχουν καταληκτική ημερομηνία την 15η Ιανουαρίου 2020, η πολυπλοκότητα της οποίας έχει δημιουργήσει αρκετά θέματα στην εύρυθμη λειτουργία των Λογιστικών – Φοροτεχνικών γραφείων.

Αρχικά, δεν γίνεται άμεσα κατανοητό στον παραλήπτη από το απαντητικό email, μετά τον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών, αν η υποβολή έγινε δεκτή ή απορρίφθηκε. Η διαδικασία όπως έχει οριστεί, υποχρεώνει τον χρήστη να συνδεθεί για να παραλάβει το απαντητικό αρχείο μέσω του πληροφοριακού συστήματος IRIS της Τράπεζας της Ελλάδος για να μπορέσει να δει τελικώς αν η υποβολή έγινε δεκτή, έγινε δεκτή με παρατηρήσεις ή απορρίφθηκε, συνοδευόμενη από ανάλυση σφαλμάτων και/ή παραλείψεων και να προβεί στις αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες εφ’ όσον απαιτείται.

Θεωρούμε απαραίτητη την απλοποίηση της απαντητικής διαδικασίας (αποδοχής ή μη) – προς αποφυγή παρερμηνειών – χωρίς την ανάγκη όλων των παραπάνω ενεργειών.

Επιπλέον, η Ομοσπονδία μας έχει λάβει το τελευταίο διάστημα παρατηρήσεις αρκετών συναδέλφων όπου διαπιστώνεται ότι υποβολές έχουν απορριφθεί για αμελητέους λόγους, οι οποίοι θα μπορούσαν να διορθώνονται ακόμα και αυτόματα μέσω του συστήματος και να μην τίθεται θέμα επανάληψης της διαδικασίας.

Σε κάθε περίπτωση, είναι απαράδεκτο για καθαρά στατιστικούς λόγους, να υφίστανται ο Κλάδος και οι Επιχειρήσεις τέτοια ταλαιπωρία, προσθέτοντας άλλο ένα ακόμα βάρος στο ήδη βεβαρημένο χρονοδιάγραμμα του Λογιστή – Φοροτεχνικού. Να σημειωθεί ότι η Ομοσπονδία μας με προηγούμενα έγγραφα καθώς και σε συναντήσεις με αρμόδιους φορείς έχει ζητήσει επανειλημμένως να γίνεται υποβολή μία φορά, σε μία υπηρεσία, η οποία κατά την άποψη μας πρέπει να είναι η υπηρεσία του ΓΕΜΗ και μετά να διαμοιράζονται σε όποιο κρατικό φορέα νομιμοποιείται να επεξεργάζεται αυτά τα στοιχεία.

Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι η αρχική συμπλήρωση των δεδομένων είναι από μόνη της πολύ χρονοβόρα, λόγω μη δυνατότητας, στις περισσότερες περιπτώσεις, εξαγωγής από τα λογιστικά προγράμματα των στοιχείων στη μορφή που απαιτείται, αναγκάζοντας την χειροκίνητη συμπλήρωση των πεδίων από τον Λογιστή - Φοροτεχνικό, με δυσανάλογο χρονικό κόστος.

Δεδομένου των παραπάνω, καθώς και για την ομαλότερη διεξαγωγή της διαδικασίας υποβολής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κρίνει απαραίτητη την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής για τουλάχιστον 3 μήνες.

 

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος