ΠΡΟΣ

τoν Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
κ. Πιτσιλή Γεώργιο

τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης
κ. Σαΐτη Ευθύμιο

την Προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
κ. Σεχπερίδου Σοφία

 

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2020

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 067

 

 Θέμα: Αίτημα αποστολής ενημερωτικού μηνύματος για την επικείμενη απόσυρση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών

 

Με την απόφαση Αριθμ. Α. 1011 (ΦΕΚ Β’ 85/24.01.2020) η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αποφάσισε την απόσυρση μέχρι 31/05/2020 των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) που έχουν έλαβαν άδεια καταλληλότητας με τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (1362 Β’) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (1592 Β’), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξίμετρων, και δεν έχουν δυνατότητα διασύνδεσης για αποστολή δεδομένων στην ΑΑΔΕ.

Για τους κατόχους των ανωτέρω ΦΗΜ, δημιουργείται η υποχρέωση δήλωσης, μέχρι τις 31 Μαΐου 2020, της παύσης αυτών, στο TAXISnet ή στην αρμόδια ΔΟΥ, όπως καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

Επειδή η πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξυπηρετείται από λογιστικά γραφεία και η αναζήτηση ανά επιχείρηση και ανά μοντέλο ΦΗΜ είναι σχεδόν αδύνατη, αιτούμαστε για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας αυτής να αποσταλεί ΑΜΕΣΑ ενημερωτικό email από την αρμόδια υπηρεσία σε όλες τις επιχειρήσεις που φαίνονται στο υποσύστημα του taxis ότι έχουν δηλωμένα τα μοντέλα ΦΗΜ που είναι προς παύση, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του ΑΦΜ με τα οποία είναι δηλωμένα, όπως συνέβη και σε αντίστοιχη προηγούμενη απόσυρση ΦΗΜ.

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε την πάγια θέση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., όταν προκύπτουν τέτοιας φύσεως διαδικασίες, να γίνεται μεταξύ άλλων και απευθείας ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, των άμεσα επηρεαζόμενων.

 

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.