pofee epist

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2020

 

Μέτρα πρόληψης κατά του κορωνοϊου - Σύσταση για την αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής σε όλους τους εργασιακούς χώρους των λογιστικών γραφείων

 

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., σε συνεχή επαφή και συνεργασία με τις Ενώσεις - Μέλη της Ομοσπονδίας, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούμαστε να ανταποκριθούμε συλλογικά στις αναγκαίες προληπτικές δράσεις, για τον περιορισμό της διασποράς του ιού, έναντι των συναδέλφων και του εργαζόμενου προσωπικού τους, της επιχειρηματικής κοινότητας με την οποία μας συνδέουν κοινωνικοί και επαγγελματικοί δεσμοί καθώς και του ευρύτερου κοινού.

Εν όψει της αντίληψης αυτής, θα θέλαμε να προωθηθεί εκ μέρους των Ενώσεων σε όλους τους συναδέλφους η σύσταση για την αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής σε όλους τους εργασιακούς χώρους των γραφείων και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/).

Αφετέρου πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε, συνειδητοποιώντας όλοι οι συνάδελφοι, ότι καθώς μας υποχρεώνει η δουλειά μας να ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με κόσμο, και δεδομένου ότι ακόμα δεν υπάρχουν οδηγίες που να εξασφαλίζουν στο έπακρο την ασφάλεια χειρισμού εγγράφων και χρημάτων (βλ. παράρτημα), επιβάλλεται να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, τηρώντας αυστηρά τους κανόνες ατομικής υγιεινής, καθαρισμού και απολύμανσης στους χώρους εργασίας μας, σύμφωνα και με τις παραπάνω οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, όπως ενδεικτικά την συστηματική απολύμανση-καθαρισμό όλων των επιφανειών των γραφείων μας (τηλέφωνα, πόμολα, πληκτρολόγια, τουαλέτες, συσκευές, κτλ.) με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή, καθώς και τον συστηματικό και επαρκή αερισμό όλων των χώρων.

Πέρα από τα αυτονόητα αυτά μέτρα, συνιστάται στους συναδέλφους να μειώσουν στο ελάχιστο κατά το δυνατόν - και μόνο σε απόλυτη ανάγκη - τις πρόσωπο με πρόσωπο συναλλαγές με τους πελάτες, συνεργάτες, δημόσιους φορείς, κλπ. και να εφαρμόζουν ως εναλλακτική λύση επικοινωνίας και συνεργασίας, την διεξαγωγή των εργασιών τους, είτε τηλεφωνικώς είτε διαδικτυακώς με ηλεκτρονικά μέσα, και να προτιμούν τους εξ’ αποστάσεως τρόπους πληρωμής (π.χ. e-banking).

Αντίστοιχα, ζητάμε από τους πελάτες που εξυπηρετούν τα λογιστικά γραφεία, την συνεργασία τους με τις παραπάνω συστάσεις και την κατανόηση τους σε τυχόν τροποποιήσεις ωραρίων λειτουργίας καθώς και στα κωλύματα που μπορεί να προκύψουν στην ολοκλήρωση των εργασιών τους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Τέλος, γνωστοποιούμε στους συναδέλφους ότι ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας και τα μέλη του Δ.Σ., μελετούν και εξετάζουν τα όποια προβλήματα καθώς αυτά προκύπτουν και ανταλλάσσουν απόψεις με τις Ενώσεις, πολλές εκ των οποίων έχουν ήδη προβεί σε παρόμοιες ενημερώσεις.

Για αυτό το λόγο, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας βρίσκεται ήδη σε ανοιχτή επικοινωνία με τους συναρμόδιους φορείς και τη Φορολογική Διοίκηση, αλλά και την πολιτική και οικονομική ηγεσία, ζητώντας και προτείνοντας μέτρα, ώστε αφενός να διασφαλιστεί η ομαλή ροή και διεξαγωγή των δηλωτικών υποχρεώσεων (φορολογικών, ασφαλιστικών, και λοιπών) των επιχειρήσεων, τις οποίες είναι επιφορτισμένα να εκτελούν για λογαριασμό των εντολέων τους, τα Λογιστικά – Φοροτεχνικά γραφεία και αφετέρου να προστατευθεί το υπέρτατο αγαθό της υγείας.

 


Παράρτημα:

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΕΟΔΥ: Με δεδομένο ότι ο SARS-Cov-2 δεν επιβιώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στις επιφάνειες, είναι εξαιρετικά χαμηλός ο κίνδυνος μετάδοσης από προϊόντα ή πακέτα που έχουν ταξιδέψει για ημέρες ή εβδομάδες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Οι κορωνοϊοί μεταδίδονται κυρίως με σταγονίδια από το αναπνευστικό. Η χρήση των μέτρων ατομικής υγιεινής σε οιαδήποτε περίπτωση μηδενίζει αυτόν τον κίνδυνο.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας: Δεν είναι βέβαιο για πόσο διάστημα ο ιός που προκαλεί το COVID-19 επιβιώνει σε επιφάνειες, αλλά φαίνεται να συμπεριφέρεται όπως και άλλοι κορονοϊοί. Μελέτες υποδεικνύουν ότι οι κορονοϊοί (συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών πληροφοριών για τον ιό COVID-19) μπορεί να παραμείνουν σε επιφάνειες για λίγες ώρες ή μέχρι αρκετές ημέρες. Αυτό μπορεί να ποικίλει υπό διαφορετικές συνθήκες (π.χ. τύπος επιφάνειας, θερμοκρασία ή υγρασία του περιβάλλοντος).

Εάν πιστεύετε ότι μια επιφάνεια μπορεί να έχει μολυνθεί, καθαρίστε την με απλή απολυμαντική ουσία για να σκοτώσετε τον ιό και να προστατέψετε τον εαυτό σας και τους άλλους. Καθαρίστε τα χέρια σας με προϊόντα με βάση το οινόπνευμα ή τρίψτε τα με σαπούνι και νερό. Αποφύγετε να αγγίζετε τα μάτια, το στόμα ή τη μύτη σας.

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr