Προς

Τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2020

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 080

Θέμα: Τρόπος λειτουργίας - λήψη μέτρων λογιστικών γραφείων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19

Αξιότιμοι κύριοι,

Στα καθήκοντα του Λογιστή είναι μεταξύ άλλων και η ενημέρωση των λογιστικών αρχείων της κάθε επιχείρησης. Τα παραστατικά λαμβάνονται είτε από τον ίδιο με επίσκεψη στην έδρα της επιχείρησης, είτε με παράδοση σε φυσική μορφή στο γραφείο.

Η καθημερινή αυτή επαφή με τα εισερχόμενα παραστατικά, μπορεί ενδεχομένως να εγκυμονεί κινδύνους.

Δεδομένου ότι τα λογιστικά γραφεία παραμένουν ανοιχτά και εξυπηρετούν έναν μεγάλο όγκο δηλωτικών υποχρεώσεων, οι οποίες δυστυχώς δεν έχουν μεταφερθεί ακόμη, και δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής τους με ηλεκτρονικά μέσα, παρακαλούμε να μας υποδείξετε ασφαλή τρόπο λειτουργίας των λογιστικών γραφείων, στον τρόπο χειρισμού των εισερχόμενων παραστατικών πελατών, καθώς και ποια κατά την γνώμη σας είναι τα ενδεδειγμένα μέτρα που θα πρέπει να λάβουμε ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο προσβολής και εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.