Αρ. Πρωτοκ.  Εξερχόμενου: 051

Αθήνα: Δευτέρα , 27 Σεπτεμβρίου 2010

 

Προς

Τον Υπουργό Οικονομικών κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Κοινοποίηση:

  • Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κο ΦΙΛΙΠΠΟ ΣΑΧΙΝΙΔΗ
  • Τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικών κο ΗΛΙΑ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗ
  • Τον Γεν. Γραμματέα Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ
  • Τον Γενικό Διευθυντή Φορολογίας κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ

Θέμα : Οι θέσεις μας για την εξαγγελθείσα «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ περαίωση»

Ενημερωθήκαμε εκ του στόματος του Πρωθυπουργού ότι η Πολιτική Ηγεσία αποφάσισε να τραβήξει μια «κόκκινη γραμμή» στο φορολογικό παρελθόν των επιχειρήσεων και να προβεί σε μια ακόμη «περαίωση» για τις ανέλεγκτες χρήσεις.

Και σήμερα καλούμαστε να καταθέσουμε την πρότασή μας επί του σχεδίου της Πολιτικής Ηγεσίας καθώς, ορθά, οι αρμόδιοι έκριναν αναγκαίο να λάβουν αποφάσεις μετά από μια προηγηθείσα ανοικτή διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Αφού μελετήσαμε το σχέδιο - πρόταση είμαστε υποχρεωμένοι να σας καταθέσουμε τις απόψεις μας, όπως κάναμε και όταν μας τις ζητήσατε κατά τον διάλογο για την φορολογική αναμόρφωση.

  • Ανέκαθεν είχαμε αντίθετη θέση για τις αυτόματες περαιώσεις καθώς αυτές λειτουργούν - μέχρι σήμερα - υπέρ όσων επιμελώς φοροδιαφεύγουν καλυπτόμενοι πίσω από τα «παράθυρα» της νομοθεσίας ή τα κενά του ελεγκτικού, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν στρεβλώσεις στον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων . Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Ø      Η υποβολή - αποδοχή «αυτοπεραίωσης» χωρίς υπογραφή από Λογιστή - Φοροτεχνικό καθιστά ανέφικτο τον πρωτογενή έλεγχο

Ø      Η εγγενής αδυναμία του ελεγκτικού μηχανισμού να ελέγξει όλες τις υποθέσεις (με την ταυτόχρονη ύπαρξη ορίων που αφήνουν 750.000 - 900.000 χωρίς κανένα έλεγχο για διασταύρωση βιβλίων και δηλώσεων) λόγω του ότι οι υπάλληλοι έχουν «χαθεί» ανάμεσα σε σωρεία δηλώσεων που υποβάλλονται χειρόγραφα έχει δημιουργήσει την εντύπωση του «ξέφραγου αμπελιού» και τα αποτελέσματα τα ζούμε τώρα όλοι μας

Ø      Η χωρίς έλεγχο περαίωση εδραιώνει την μέχρι σήμερα δράση των «αόρατων λογιστών» που δεν κάνουν μόνον οι ίδιοι φοροδιαφυγή αλλά σίγουρα προέτρεπαν και τους πελάτες τους να κάνουν το ίδιο

  • Ακόμη και αν το ζητούν οι παραγωγικοί φορείς - κυρίως γιατί οι επιχειρηματίες δεν θέλουν να υποστούν την ψυχολογική φθορά επιτόπιων ελέγχων - καθώς είναι εμφανής και η υστέρηση των δημοσίων εσόδων όχι από διάθεση φοροδιαφυγής αλλά λόγω οικονομικής στενότητας και ακαμψίας του τραπεζικού συστήματος (που ενισχύθηκε με δις για να επιβιώσει) και αξιολογώντας τα όσα διαβάσαμε η άποψή μας είναι ότι:
  • Να δοθεί δυνατότητα για τμηματική καταβολή μικρών δόσεων ώστε να υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής της ρύθμισης
  • Η δήλωση που θα τυπωθεί από το Taxis ή την Δ.Ο.Υ. για να υποβληθεί και να γίνει δεκτή πρέπει να φέρει και την υπογραφή του Λογιστή - Φοροτεχνικού που θα βεβαιώνει ότι τα οικονομικά στοιχεία συμφωνούν με αυτά των βιβλίων και των δηλώσεων.
  • Να δοθεί δυνατότητα ηλεκτρονικής αποδοχής των σχετικών σημειωμάτων περαίωσης και πληρωμής μέσω e-banking
  • Να μην υποχρεωθούμε να πάμε στην Δ.Ο.Υ. τα Ε3 για δηλώσεις που στάλθηκαν μέσω Taxis όπως συνέβη την προηγούμενη φορά

 

Οι Λογιστές - Φοροτεχνικοί μοχθούν μαζί με τους Υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. για να διαφυλάξουν τα Δημόσια Έσοδα από την φοροδιαφυγή ώστε όλοι να πληρώνουν ανάλογα με την φοροδοτική τους ικανότητα.

Όμως ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα (όσο μεγάλη και αν είναι η ανάγκη για έσοδα) δεν πρέπει να είναι «ελαστικό» απέναντι σε όσους δηλώνουν ποσά κάτω από το αφορολόγητο - με δήλωση που «συντάχθηκε από τον ίδιο» - εδώ και χρόνια και να τους παρέχει φορολογική αμνηστία χωρίς κανένα έλεγχο.

Το αίσθημα δικαιοσύνης που επικαλούνται όσοι αντιδρούν στην περαίωση δεν είναι κάτι που πρέπει να θυσιασθεί - χωρίς σκέψη - στον βωμό της «πιθανής» εισροής χρημάτων στα Δημόσια Ταμεία.

Και λέμε «πιθανής» καθώς η αγορά δεν έχει τους πόρους για να πληρώσει μη λειτουργικά έξοδα και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αυτήν την περίοδο με τις επιταγές των πελατών να μένουν απλήρωτες είναι το Νο.01 για κάθε σοβαρό επιχειρηματία. Οι οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία (δυστυχώς) έρχονται σε δεύτερη μοίρα.

Αν οι Τράπεζες δεν αποδεχθούν την υποχρέωση να στηρίξουν την πραγματική οικονομία τότε θα ζήσουμε το ίδιο σενάριο με την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία.

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γενικός Γραμματέας

 

Πανίδης  Αβραάμ                                                       Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ και ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ανά ΤΟΜΕΑ στο:

 

ΙΙ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Α. ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

ε) Περαιωμένες υποθέσεις για τις οποίες μέχρι 31.8.2010:

Πρόταση: μέχρι 30/09/2010

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1)  Πιστεύετε ότι πρέπει να διευρυνθεί ή να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων με την συμπερίληψη ή την αφαίρεση και άλλων κατηγοριών φορολογικών υποθέσεων και ποιών;

Απάντηση: Ναι πρέπει να ισχύσει αντίστοιχη «περαίωση» για όλα τα φορολογικά αντικείμενα και για τα φυσικά πρόσωπα .

2) Πιστεύετε  ότι πρέπει να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής και φορολογικές υποθέσεις που έχουν οριστικοποιηθεί με τη διαδικασία της «αυτοπεραίωσης» και αν ναι με ποιους όρους;

Απάντηση: Όχι και πρέπει στην παρούσα ρύθμιση να ορισθεί ρητά ότι όσοι έχουν υπαχθεί στην αυτοπεραίωση θεωρούνται περαιωμένοι επίσης .

Μπορούν να εξαιρεθούν και να υπαχθούν:

Προαιρετικά τυχόν λανθασμένες αυτοπεραιώσεις με αίτηση της επιχείρησης

3) Πιστεύετε ότι πρέπει να ενταχθούν  στο πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων ως  ξεχωριστή κατηγορία οι υποθέσεις ληπτών εικονικών στοιχείων, με καταβολή ποσού ίσου με το άθροισμα του αναλογούντος  ΦΠΑ και του 1/3 του ποσού της εικονικότητας;

Απάντηση: Ναι η γνώμη μας είναι οι υποθέσεις ως προς την εικονικότητα τόσο του εκδότη όσο και του λήπτη να υπάγονται στην ρύθμιση υπό προϋποθέσεις (πραγματικές συναλλαγές) σε καμία περίπτωση όμως να μην ισχύσει για τα πλαστά  τιμολόγια.

Β. ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Πρέπει να ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ από τις εξαιρούμενες υποθέσεις η παρακάτω περίπτωση:

θ) Οι υποθέσεις επιτηδευματιών φυσικών προσώπων τα οποία με βάση τα στοιχεία του περιουσιολογίου έτους 2008 υπάγονται σε Φορολόγηση Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ).

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1. Πιστεύετε ότι κάποιες από τις ανωτέρω κατηγορίες υποθέσεων και ειδικότερα κάποιες από τις υποθέσεις της κατηγορίας (στ), πρέπει να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του νόμου;

Απάντηση: Ναι όσον αφορά την περίπτωση (στ΄) πρέπει να ενταχθούν σε διαδικασία περαίωσης. Και να υπαχθούν και οι υποθέσεις ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

2. Ποιο, κατά την γνώμη σας, πρέπει να είναι το όριο των δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων με βάση το οποίο οι φορολογικές υποθέσεις εξαιρούνται των ρυθμίσεων;

Απάντηση: Νομίζουμε ότι εφόσον μιλάμε γενναία ρύθμιση που απελευθερώνει, πρέπει το κριτήριο να είναι αν μια εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο  και όχι  κάποιο ποσό ακαθαρίστων εσόδων. Σε περίπτωση που παραμείνει κάποιο όριο πρέπει αν κάποιες χρήσεις δεν ξεπερνούν το όριο αυτό να υπάρχει η δυνατότητα περαίωσης μόνο για αυτές.

3. Πιστεύετε ότι και άλλες κατηγορίες υποθέσεων πρέπει να εξαιρεθούν των ρυθμίσεων και ποιές;

Απάντηση: Όχι

4. Πιστεύετε ότι στην ρύθμιση πρέπει να υπαχθούν και υποθέσεις στις οποίες οι υπόχρεοι δεν είχαν μέχρι 31.8.2010 υποβάλλει δηλώσεις είτε εισοδήματος, είτε Φ.Π.Α., με την παροχή δυνατότητας υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία; Αν ναι υπό ποιες ειδικότερες προϋποθέσεις;

Απάντηση: Ναι πρέπει να δοθεί χρόνος τουλάχιστον μέχρι 31/10/2010. Η εμπειρία από τις προηγούμενες περαιώσεις δείχνει ότι αυτό είναι απαραίτητο.

Γ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

3. Παραβάσεις του Κ.Β.Σ. που επαυξάνουν τον φόρο: είναι οι παραβάσεις    που συνίστανται σε:.........

β) Μη επίδειξη των θεωρημένων Βιβλίων στον Τακτικό ή Προληπτικό Έλεγχο.

Απάντηση: Είναι μη ουσιώδης παράβαση για να επισύρει επαύξηση φόρου. Πρέπει επίσης να ορισθεί κάποιο όριο πάνω από το οποίο οι παραβάσεις του Κ.Β.Σ. θα επηρεάζουν και θα προσαυξάνουν τα ποσά.

Δ. ΟΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣHΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1. Πιστεύετε ότι κάποιοι από τους ανωτέρω όρους πρέπει να μην ενταχθούν στις ρυθμίσεις;

Απάντηση: Όχι

2. Πιστεύετε ότι και άλλοι όροι ή προϋποθέσεις πρέπει να τεθούν και ποιοι;

Πρόταση 1η : Εξυγίανση ισολογισμών

Οι ΜΜΕ επιχειρήσεις με Γ κατηγορίας βιβλία παρουσιάζουν ισολογισμούς οι οποίοι χρήζουν εξυγίανσης κυρίως στο θέμα των ταμειακών διαθεσίμων ή και άλλων λογαριασμών του Ισολογισμού. Οι διαφορές αυτές έχουν προκύψει διαχρονικά στα τελευταία έτη λόγω της κρίσης αλλά και λόγω απαιτήσεων του τραπεζικού συστήματος για εμφάνιση «καλύτερων οικονομικών στοιχείων» προκειμένου να χρηματοδοτηθούν για να αντεπεξέλθουν στην οικονομική  κρίση γεγονός που μπορεί να ωφέλησε το Δημόσιο (με έσοδα από φόρους επί κερδών που δεν υπήρχαν)  όμως «στρέβλωσε» τα οικονομικά μεγέθη των Ισολογισμών.

Η επιβολή ποσού φόρου 1 - 2 % πάνω στα ποσά αυτά με ταυτόχρονη φορολογική αναμόρφωση βοηθάει  τις επιχειρήσεις αυτές να εξυγιάνουν τα οικονομικά  στοιχεία των ισολογισμών του και φυσικά την ανταγωνιστικότητα και την φερεγγυότητα τους έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων και τρίτων.

Ταυτόχρονα με την τελευταία περαίωση και προκειμένου να μην διαιωνίζονται τα προβλήματα  αυτά είναι ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα να γίνει η αναγκαία διόρθωση στα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων με μία σωστή διαδικασία ώστε να γίνει μία «καινούργια αρχή» του φορολογικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων όπως τόνισε χαρακτηριστικά και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην 75η Δ.Ε.Θ. .

Προτεινόμενο  κείμενο νόμου:

Όσες επιχειρήσεις με Γ'  κατηγορία βιβλίων περαιώσουν έχουν επιπλέον την εξής δυνατότητα:

Εφόσον στα οικονομικά στοιχεία του ενεργητικού των ισολογισμών τους παρουσιάζονται διαφορές μεταξύ λογιστικών στοιχείων και πραγματικών δίνεται η δυνατότητα τα ποσά αυτά να μεταφερθούν σε ειδικό λογαριασμό πολυετούς απόσβεσης καταβάλλοντας μέχρι 31/12/2010 ποσοστό  2% επί του ποσού της  διαφοράς που θα εγγραφεί στα βιβλία τους μέχρι και την 31/12/2010.

Τα παραπάνω ποσά οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα  να τα αποσβέσουν, εφόσον το επιθυμούν σε ένα (εφάπαξ με την δήλωση του Ο.Ε. 2011) ή περισσότερα έτη (το πιο εύλογο σε μια 5ετία), με την προϋπόθεση της φορολογικής αναμόρφωσης του ποσού αυτού χωρίς να έχουν καμία επιπλέον επιβάρυνση ή πρόστιμο του φορολογικού ή άλλου νόμου.

Η ορθή παρακολούθηση της φορολογικής αναμόρφωσης των παραπάνω διαφορών θα βεβαιώνεται από τους Πιστοποιημένους Φοροτεχνικούς-Λογιστές. Η παραπάνω διάταξη έχει ισχύ εφόσον το ποσό το οποίο οφείλεται πληρωθεί έως 31/12/2010.

Όσες επιχειρήσεις τηρούν Γ'  κατηγορίας βιβλία και  περαιώσουν έχουν επιπλέον την εξής δυνατότητα:

Εφόσον στα οικονομικά στοιχεία του ενεργητικού των ισολογισμών τους παρουσιάζονται διαφορές μεταξύ λογιστικών στοιχείων και πραγματικών δίνεται η δυνατότητα τα ποσά αυτά να μεταφερθούν σε ειδικό λογαριασμό πολυετούς απόσβεσης καταβάλλοντας μέχρι 31/12/2010 ποσοστό  2% επί του ποσού της  διαφοράς που θα εγγραφεί στα βιβλία τους μέχρι και την 31/12/2010.

Πρόταση 2η : Πρέπει να μπορεί να γίνεται συμψηφισμός ποσών περαίωσης με ποσά απαιτήσεων από το Δημόσιο.

Πρόταση 3η: Η δήλωση που θα τυπωθεί από το Taxis  για να υποβληθεί και να γίνει δεκτή πρέπει να φέρει και την υπογραφή του Λογιστή - Φοροτεχνικού που θα βεβαιώνει ότι τα οικονομικά στοιχεία συμφωνούν με αυτά των βιβλίων και των δηλώσεων.

Πρόταση 4η: Η δήλωση που θα τυπωθεί από το Taxis  για να υποβληθεί να μπορεί εναλλακτικά να τυπωθεί on-line και από τον Υπεύθυνο Λογιστή- Φοροτεχνικό της επιχείρησης εφόσον προηγηθεί και ηλεκτρονική αποστολή της στο e-mail του υπό τύπου ενημέρωσης

Ε. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΡΟΥ

1. Το ποσό του επιπλέον φόρου υπολογίζεται ως εξής: τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται με συντελεστή (Ενδεικτικά): δύο τοις εκατό (2%) για όλα τα επαγγέλματα, με εξαίρεση τα παρακάτω για τα οποία τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται ως εξής:

α) με συντελεστή (ενδεικτικά): επτά τοις χιλίοις (7‰)

Κ.Α. 4214: έμπορος(πρατήριο) Βενζίνης και πετρελαίου

Κ.Α. 5402: πρατήριο χονδρικής πωλήσεως προϊόντων καπνοβιομηχανίας.

Κ.Α. 5402: έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας χονδρικώς, και λιανικώς

 

Απάντηση: τρία τοις χιλίοις (3‰).

β) με συντελεστή (ενδεικτικά): δώδεκα τοις χιλίοις (12‰)

Κ.Α. 4235: έμπορος πετρελαίου θέρμανσης διανομή κατ΄ οίκον.

 

Απάντηση:  έξι τοις χιλίοις (6‰)

3. Για τον υπολογισμό του ποσού του βεβαιωτέου φόρου, ............το προκύπτον δε ποσό προσαυξάνεται ως εξής:

α) Στην περίπτωση ύπαρξης παραβάσεων της παραγράφου Γ3 (Παραβάσεις του Κ.Β.Σ.), κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

 

Απάντηση: 10%

β) Στην περίπτωση ύπαρξης αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης κατά την έννοια των περιπτώσεων α΄και β΄ της παραγράφου Γ3 (Παράλειψη έκδοσης ή λήψης ή ανακριβής έκδοση ή λήψη φορολογικού στοιχείου) κατά σαράντα τοις εκατό (40%).

Απάντηση: 20%

γ) Στην περίπτωση ύπαρξης αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης κατά την έννοια της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου Γ2 (Πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα στοιχεία) του άρθρου 2 του παρόντος κατά εξήντα τοις εκατό (60%).

Απάντηση:  30%

5. Η ζημιά που τυχόν περιλαμβάνεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου ρυθμιζόμενου οικονομικού έτους δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα θετικά εισοδήματα των επόμενων ετών.

 

Πρόταση - Διαφωνία: Η ζημία του τελευταίου περαιωμένου έτους θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να μεταφέρεται στην επόμενη χρονιά,οι τυχόν διαφορές έχουν πληρωθεί με την περαίωση και δεν πρέπει να επηρεαστεί η μεταφερόμενη ζημία.

 

7. Η ρύθμιση καθεμιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος συνεπάγεται αυτοδίκαια και την ρύθμιση ως ειλικρινών των ανέλεγκτων υποθέσεων των λοιπών φορολογικών αντικειμένων με την επιφύλαξη των οριζομένων στις επόμενες παραγράφους:

 

Πρόταση: Πρέπει να ορισθεί ρητά ότι περαιώνονται και τα Αφορολόγητα Αποθεματικά των επιχειρήσεων


β) Για τις ρυθμιζόμενες σύμφωνα με το νόμο υποθέσεις δεν υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής τυχόν πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. που αφορά τα ρυθμιζόμενα έτη, ούτε μεταφοράς του τυχόν πιστωτικού υπολοίπου του τελευταίου ρυθμιζόμενου έτους για συμψηφισμό στο επόμενο έτος.

 

Παρατήρηση - Πρόταση:

1.- Πολύ επώδυνη διάταξη για τις επιχειρήσεις ιδίως όταν έχουν επενδύσεις και σοβαρό αντικίνητρο για να περαιώσει η επιχείρηση πρέπει να αποσυρθεί.

2.- Πρέπει να υπάρξουν εξαιρέσεις αλλιώς οι επιχειρήσεις θα αναγκασθούν να συνυπολογίσουν το κόστος.

δ) Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ή μη υποβολή των σχετικών δηλώσεων ή υπάρχουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κάθε είδους επιβαρυντικά στοιχεία διενεργείται έλεγχος με βάση τις κείμενες διατάξεις.

 

Απάντηση:  Θέλει προσοχή και αλλαγή διατύπωσης διότι «κάθε είδους» μπορεί να είναι οτιδήποτε μέχρι και φήμη .

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1. Ποιος είναι κατά την γνώμη σας ο ενδεδειγμένος συντελεστής της παρ.1; Πρέπει να διαφοροποιηθεί ανάλογα με το ύψος των δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων;

Απάντηση: Πολύ υψηλός για περίοδο κρίσης.

Πιστεύουμε ότι για τους ΜΗ παραβάτες και τις κερδοφόρες επιχειρήσεις (που ίσως δήλωσαν το ίσο ή πάνω από τον Μ.Σ.Κ.Κ.) πρέπει να ισχύσει ο συντελεστής του 1% για να λειτουργήσει  σαν επιβράβευση για τις επιχειρήσεις χωρίς παραβάσεις ή με κέρδη που ήδη φορολογήθηκαν.

Πρέπει επίσης να υπάρχει κλιμάκωση του συντελεστή ανάλογα με τον τζίρο. Δηλαδή θα πρέπει να μειώνεται όσο αυξάνεται ο τζίρος , στην περίπτωση δε που έχουμε πωλήσεις στο Δημόσιο όλα τα ποσά να μειώνονται κατά 50%

2. Ποιος  είναι κατά τη γνώμη σας ο ελάχιστος καταβλητέος φόρος των παρ. 2 και 3;

 

Απάντηση:  Τα ελάχιστα ποσά κατά την γνώμη μας πρέπει να κυμανθούν:

200 € για την Α'  κατ

400 € για την Β'  κατ

600 € για την Γ' κατ

3. Ποιος είναι ο επιβλητέος συντελεστής προσαύξησης του φόρου στις  περιπτώσεις της παρ. 4;

4. Ποιός είναι κατά την γνώμη σας ο επιβλητέος συντελεστής προσαύξησης στην περίπτωση της παρ. 8;

5. Πιστεύετε ότι πρέπει να συμπεριληφθεί και συντελεστής ο οποίος θα αποτυπώνει το διαφορετικό ποσοστό κέρδους στις περιπτώσεις των ελεύθερων επαγγελματιών;

6. Πιστεύετε ότι οι συντελεστές της παρ.2 (ελάχιστη καταβολή φόρου ανά χρήση) πρέπει να είναι διαφοροποιημένοι για τους ελεύθερους επαγγελματίες;

Απάντηση: Για τα παραπάνω ερωτήματα  δεν υπάρχει σχόλιο για τα υπ΄ αριθμ.  3 και 4 ενώ για τα υπ'  αριθμ. 5 και 6 η απάντηση είναι ΟΧΙ.

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσες πιστεύετε ότι πρέπει να είναι οι προβλεπόμενες δόσεις και ποιο το ύψος τους;

Απάντηση: Προκαταβολή 10% σε κάθε περίπτωση τα ταμειακά διαθέσιμα είναι μηδαμινά. Η ημερομηνία 12/11/2010 δεν είναι ρεαλιστική για το σημείωμα και οι δόσεις πρέπει να κυμανθούν ως εξής:

α) Αν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής, είναι μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, σε : οκτώ (8), κατ' ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις και χωρίς το ποσό της κάθε δόσης να υπολείπεται των πεντακοσίων (500) ευρώ.

β) Αν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής, είναι πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, σε : Δεκαέξι (16) ίσες μηνιαίες δόσεις.

γ) Αν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής, είναι πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, σε : είκοσι τέσσερεις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις.

 

 

Ζ. ΟΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πιστεύετε ότι οι ρυθμίσεις και ειδικότερα τα καταβλητέα ποσά ή ποσοστά στις υποθέσεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια πρέπει να ρυθμιστούν διαφορετικά;

Απάντηση: Συμφωνούμε με τα προτεινόμενα όρια

 

Η. ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Πρόταση: Συμφωνούμε με την ρύθμιση,  με την παρατήρηση για καλύτερη αντιμετώπιση της φορολογικής ενημερότητας και της ισχύος αυτής.

 

 

Με εκτίμηση

Η Ομάδα Εργασίας της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.