ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κ. Άδωνι Γεωργιάδη

Τον Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη

Τον Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

Εξαιρετικά Επείγον

 

 

 

 

Αθήνα, 8 Μαΐου 2020

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 092
 
 Θέμα: Επείγον θέμα που πρέπει να επιλυθεί σχετικά με την αίτηση για χορήγηση – ενίσχυσης με την μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής (myBusinessSupport) (Απόφαση Αριθμ. ΓΔΟΥ 94 (ΦΕΚ Β 1645, 3/5/2020)) για επιχειρήσεις με λήξη διαχειριστικής περιόδου την 30η/06
 

Αξιότιμοι κκ Υπουργοί,

Οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί συνεχίζουν, με υπευθυνότητα να εργάζονται νυχθημερόν εν μέσω των γνωστών αντίξοων συνθηκών, προκειμένου να υλοποιηθούν τα μέτρα στήριξης και ιδιαίτερα εκείνα που αναφέρονται στη στήριξη των επιχειρήσεων, ώστε να μη χάσουν κανένα από τα σχετικά μέτρα (χρηματοδότησης, επιστρεπτέας προκαταβολής, επιδότησης επιτοκίου κλπ).

Στην Π.Ο.Φ.Ε.Ε. υπάρχουν αρκετά ερωτήματα από συναδέλφους και επιχειρήσεις, και παρακαλούμε να διευκρινίσετε και επιλύσετε το ακόλουθο ζήτημα:

Επιχείρηση με λήξη διαχειριστικής περιόδου (φορολογικού έτους) την 30η/06, με διπλογραφικά βιβλία, εν προκειμένω απαλλασσόμενη από το ΦΠΑ, ποια ποσά πρέπει να ληφθούν υπόψη για τους υπολογισμούς ακαθάριστων εσόδων αναφοράς (άρθρο 2, §11β) καθώς και της ποσοστιαίας διαφοράς εσόδων εξόδων για τον προσδιορισμό του ύψους της ενίσχυσης (άρθρο 4§1δ).

Δεδομένου ότι:

 α) το φορολογικό έτος 2019 θα λήξει την 30η/06/2020 ενώ η κλεισμένη χρήση έως 30/6/2019 λαμβάνεται υπόψη από την ΑΑΔΕ ως φορολογικό έτος 2018.

 β) αν οι υπολογισμοί γίνουν με τα ποσά που αντιστοιχούν στα ημερολογιακά έτη (2017-2018-2019) δεν θα υπάρχει καμία αντιστοίχιση με κωδικούς του Ε3 όπως ζητάει η ανωτέρω ΚΥΑ.

Με δεδομένη την ασφυκτική προθεσμία υποβολής για την επιστρεπτέα προκαταβολή που λήγει στις 15 Μάϊου αναμένουμε άμεσα τις σχετικές διευκρινίσεις σας προκειμένου να υποβάλουμε εμπρόθεσμα την ανωτέρω αίτηση.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.