19 Ιουνίου 2020


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απολογισμός της Ολομέλειας των Προέδρων Ενώσεων Μελών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


Μεγάλη επιτυχία για τα χρονικά δεδομένα του κλάδου σημείωσε η ΑΠΟΧΗ από κάθε είδους ηλεκτρονική υποβολή την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 ως εκδήλωση διαμαρτυρίας των Λογιστών – Φοροτεχνικών όλης της χώρας, με καθοριστική την συμβολή των τοπικών Ενώσεων.

Ο κλάδος έδειξε ότι με συσπείρωση και οργανωμένο αγώνα μπορεί να διεκδικήσει τα δίκαια αιτήματά του και επιφυλασσόμαστε να συνεχίσουμε δυναμικά με νέες κινητοποιήσεις εφ’ όσον οι περιστάσεις το απαιτήσουν.

Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους για τον μαχητικό αγώνα και την υποδειγματική συμμετοχή τους στην ΑΠΟΧΗ που οργανώθηκε από την Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση δέχτηκε η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και ο κλάδος την στήριξη των δύο κορυφαίων συνομοσπονδιών ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ, που αναγνώρισαν ότι οι υπηρεσίες στην κρίσιμη αυτή περίοδο του κορονοϊού προσφέρθηκαν άοκνα και δοκίμασαν τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των Λογιστών – Φοροτεχνικών που έχει εξελιχθεί σε «σισύφειο μαρτύριο» προσκαλώντας την κυβέρνηση να λάβει υπόψη τις επισημάνσεις και παρατηρήσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για να λειτουργήσει όσο πιο εύρυθμα γίνεται η οικονομία.

Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια τηλεδιάσκεψη της ολομέλειας των Προέδρων των 49 Ενώσεων – μελών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σε όλη τη Χώρα, στην οποία έδωσαν το παρόν και Πρόεδροι Ενώσεων Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών οι οποίοι δεν είναι ακόμη μέλη της Ομοσπονδίας αλλά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για αποχή.

Οι εργασίες της ολομέλειας διεξήχθησαν με εποικοδομητικό διάλογο, καθώς τοποθετήθηκαν όλες οι Ενώσεις στα σημαντικά θέματα που περιλαμβάνονταν στην διακήρυξη του Δ.Σ., με τα οποία κάλεσε τον κλάδο σε ΑΠΟΧΗ και ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ.

Ειδικότερα ο Πρόεδρος παρουσίασε την ατζέντα της συζήτησης των θεμάτων που ιεραρχήθηκαν και προωθήθηκαν προς υλοποίηση στα αρμόδια Υπουργεία. Σημειώνεται ότι τα παρακάτω κρίσιμα θέματα είναι μέρος των εμπεριστατωμένων προτάσεων που έχει καταθέσει η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. τόσο διαχρονικά, όσο και καθ’ όλη την περίοδο της υγειονομικής κρίσης.

  1. Νομοθετική διάταξη που να προβλέπει ως «ανωτέρα βία» γεγονότα ασθένειας ή εγκυμοσύνης αλλά και απευκταίες περιπτώσεις θανάτου Λογιστών – Φοροτεχνικών, με παράταση του χρόνου υποβολής όλων των δηλωτικών υποχρεώσεων των πελατών που εξυπηρετούν. Η εν λόγω ρύθμιση να ισχύει για το πελατολόγιο του κάθε Λογιστή – Φοροτεχνικού που είναι δηλωμένο μέσω Taxis.

  2. Το όριο της διάταξης του αρ. 38 του Ν. 2873/2000 (όπως ισχύει με την απόφαση Α.1123/2019) υποχρεωτικής υπογραφής δηλώσεων, βιβλίων και οικονομικών καταστάσεων να ταυτίζεται με την διάταξη του αρ. 5 του Ν. 4308/2015 (ΕΛΠ), που προβλέπει υπογραφή από μηδενική βάση, ώστε να ισχύσει ανάλογα και για τις δηλωτικές υποχρεώσεις χαρακτηρισμού του MyDATA, του οποίου οι χαρακτηρισμοί εξόδων πρέπει να μεταφερθούν στο 2021.

  3. Για τις περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αλλά και των καταστάσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, ενώ έχει προηγηθεί εμπρόθεσμη αρχική, να ισχύσει ότι και για το ΦΠΑ και τους παρακρατούμενους (να μην επιβάλλεται πρόστιμο εάν έχει γίνει εμπρόθεσμη αρχική). Ειδικά για το διάστημα του COVID-19, όλα τα πρόστιμα και για όλες τις δηλωτικές υποχρεώσεις ασφαλιστικές και φορολογικές, να έχουν ενδεικτικό ποσό 1 ευρώ για λόγους ανωτέρας βίας (εφαρμογή της σχετικής διάταξης του αρ. 61 του ΚΦΔ – Ν. 4174/2013)

  4. Διευθέτηση του χρόνου τιμολόγησης υπηρεσιών από τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς. Να γίνεται στα πλαίσια ετήσιας περιόδου, γιατί αποτελούν συνεχιζόμενες υπηρεσίες που ολοκληρώνονται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου. Ελεύθερη επιλογή τρόπου είσπραξης και τιμολόγησης χωρίς συμφωνητικό μέσα από πλατφόρμα όπου θα συμπληρώνονται τα στοιχεία του πελάτη, το ετήσιο ποσό και η συμφωνία απαιτητού αμοιβής (μήνα, τρίμηνο ή έτους).

  5. Καθιέρωση ενδεικτικού ελάχιστου κόστους για εργασίες τόσο μη-λογιστικές (ηλεκτρονική υποβολή σε διάφορες εφαρμογές) οι οποίες συνεχώς πολλαπλασιάζονται όσο και για τις υπόλοιπες λογιστικές εργασίες του Λογιστή - Φοροτεχνικού όπως η συγκεκριμένη πρόταση έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

  6. Η θεσμοθέτηση ειδικής «ομάδας παρατηρητηρίου» από την αγορά, με συμμετοχή σε αυτή πρωτίστως Λογιστών – Φοροτεχνικών ελευθέρων επαγγελματιών, αφού πλέον σε όποιο μέτρο στήριξης και υλοποίησης νομοθετείται, αυτό γίνεται μέσω των πολλαπλών εφαρμογών, με τις οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένος ο Λογιστής – Φοροτεχνικός.

  7. Την δυνατότητα υποβολής ορθών επαναλήψεων αιτήσεων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για όλες τις περιπτώσεις αποζημιώσεων, λόγω μη σωστών οδηγιών και δυσλειτουργίας των εφαρμογών, προκειμένου να τακτοποιηθούν αδικίες που στέρησαν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους εργαζόμενους από την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

  8. Ο προγραμματισμός της λειτουργίας των «πλατφορμών» για την υλοποίηση των μέτρων που λαμβάνονται από εδώ και πέρα τον φόρτο των Λογιστών – Φοροτεχνικών λόγω παράλληλων δηλωτικών υποχρεώσεων και κυρίως να μην συμπίπτουν οι ημερομηνίες και στις προθεσμίες να μην λαμβάνονται υπόψιν οι αργίες.

  1. Όσον αφορά την παράταση των φορολογικών δηλώσεων που δόθηκε για τις 29 Ιουλίου και συζητήθηκε στην ολομέλεια, κρίθηκε ομόφωνα ότι είναι ενάντια στις θέσεις του κλάδου και της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., διότι ο χρόνος που αναλώθηκε από τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς σε όλη την τρίμηνη περίοδο του κορονοϊού ήταν απαγορευτικός για να επικεντρωθούν στις εργασίες κλεισίματος ισολογισμών και συμφωνίας των βιβλίων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή υποβολή των δηλώσεων. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θα εμείνει στην θέση της, ώστε η προθεσμία των δηλώσεων να είναι ανάλογη με το κρίσιμο τρίμηνο της υγειονομικής κρίσης.

  2. Υλοποίηση της υπόσχεσης του Πρωθυπουργού για 800 ευρώ τον μήνα Μάιο για τους επιστήμονες.

Η σύνοδος έκλεισε με ομόφωνη στήριξη των δράσεων του Δ.Σ. για όλο το παραπάνω διάστημα και ζήτησε να συνεχιστεί ο αγώνας με παρόμοιες κινητοποιήσεις τόσο ηλεκτρονικά όσο και δια ζώσης ανάλογα με την εξέλιξη της ανταπόκρισης των αιτημάτων μας από την Διοίκηση.

Τέλος, ο Πρόεδρος Βασίλης Καμπάνης, αφού ευχαρίστησε το Δ.Σ. και όλους τους συμμετέχοντες για την πολύωρη παρουσία τους στην αποτελεσματική οργάνωση της συνόδου, κάλεσε τους Προέδρους να συνεχίσουν δυναμικά τον αγώνα τους για την συσπείρωση του κλάδου με στόχο την δυναμικότερη διεκδίκηση των «αυτονόητων» που δικαίως ζητάνε οι Λογιστές - Φοροτεχνικοί όλα αυτά τα χρόνια.

 

Tο Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr