Προς

Την Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2020

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 106

 

 

Θέμα: Τοποθέτηση Προέδρου Καμπάνη Γ. Βασίλη και προτάσεις επί του σχεδίου νόμου «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις»

 

Ευχαριστούμε Κε Πρόεδρε για την πρόσκληση.

Είναι σημαντικό για εμάς διότι αυτή η πρόσκληση έρχεται σε μια ημερομηνία όπου έχουμε έχει κηρύξει διήμερη αποχή σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όλα αυτά που αντιμετωπίζει ο Κλάδος μας. Διεκδικούμε, όπως πάντα, τα αυτονόητα, αλλά κυρίως την αξιοπρέπεια μας και μια αντιμετώπιση από το Κράτος αντίστοιχη του λειτουργήματος που εκτελούμε.

Ζητώ συγγνώμη που θα αναφερθώ και σε δυο, τρία θέματα παραπάνω αλλά θεωρώ ότι πρέπει να ακουστούν, διότι είναι σημαντικά και είναι τα αυτονόητα που μας απασχολήσαν και μας απασχολούν.

Ο Κλάδος μας, με υψηλό αίσθημα συνδικαλιστικής, κοινωνικής και ατομικής ευθύνης είναι αυτός που στήριξε όλη την οικονομία της Χώρας, σε μια περίοδο όπου πολύ σωστά, όλοι «μένανε σπίτι» πλην ορισμένων, όπως και ο Κλάδος των Λογιστών - Φοροτεχνικών που «έμενε γραφείο», χωρίς προσωπικό λόγω και των αδειών, για να υλοποιήσει όλο αυτό το τεράστιο έργο που του ανατέθηκε, και το πιο στενάχωρο, χωρίς καμία αναγνώριση.

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι περισσότερες από 610 αποφάσεις και 12 ΠΝΠ έπρεπε να αφομοιωθούν και να ερμηνευθούν πολλές φορές με μεγάλη δυσκολία και να συμπληρωθούν οι βιαστικά σχεδιασμένες (λόγω του COVID-19) ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Με πολυάριθμα έγγραφα και τηλεδιασκέψεις, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. από την έναρξη της υγειονομικής κρίσης κατέγραψε τα προβλήματα τόσο για τις εσφαλμένες οδηγίες και εφαρμοστικές εγκυκλίους των μέτρων, όσο και τις πολλαπλές δυσλειτουργίες, στις κατά περίπτωση πλατφόρμες που κλήθηκε ο Κλάδος να εφαρμόσει, υλοποιώντας με υπευθυνότητα όλα τα μέτρα.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Κλάδος δέχεται ένα νέο “μπαράζ” δηλωτικών υποχρεώσεων, που ναι μεν κινούνται στα μέτρα προστασίας της οικονομίας, αλλά είναι εξωπραγματικές και ανθρωπίνως αδύνατον να διεκπεραιωθούν, καθώς ορίζονται ασφυκτικές προθεσμίες, γεγονός που οδήγησε τον κλάδο σε εύλογη και αυτονόητη απόγνωση.

Επιπλέον, επιδεινώνεται η θέση του Λογιστή - Φοροτεχνικού, διότι έχοντας ταυτόχρονα να προετοιμάζει τις φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων (σε ένα χρονοδιάγραμμα που πρέπει να παραταθεί ), παράλληλα με τις ατελείωτες “πλατφόρμες”, έχει να παλέψει και με την προβληματική λειτουργία των συστημάτων που καθημερινά “κρεμάνε” τον τελευταίο μήνα.

Όλα τα παραπάνω έχουν φέρει “τον κόμπο στο χτένι” και τον κλάδο σε δικαιολογημένη νόμιμη αντίδραση, για πρώτη φορά οργανωμένα, σε μία εποχή μάλιστα όπου το μεγαλύτερο μέρος του Δημοσίου υπολειτουργούσε με προσωπικό ασφαλείας λόγω της πανδημίας, γεγονός το οποίο συνεχίζει να δυσκολεύει τις καθημερινές εργασίες του κλάδου ακόμη και σήμερα.

Επι του άρθρου 83

Κρίνουμε θετικά την αύξηση των δόσεων για τις δηλώσεις φορολογικού έτους 2019 φυσικών και νομικών προσώπων σε 8 μηνιαίες και των δόσεων του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε 6 μηνιαίες. Όμως με τα μέχρι τώρα στοιχεία, κρίνουμε απαραίτητη την παράταση των σχετικών δηλώσεων για ακόμα μεγαλύτερο διάστημα, ακόμη και μέχρι τον Σεπτέμβριο λόγω τεχνικών προβλημάτων των συστημάτων καθώς και όλων των δηλωτικών υποχρεώσεων που έχουν προκύψει λόγω COVID-19.

Τρία εκατομμύρια δηλώσεις δεν μπορούν να υποβληθούν μέσα σε 28 ημέρες, έχοντας να κάνουμε και υποβολές ταυτόχρονα στις διάφορες πλατφόρμες όλων των Υπουργείων με όλα τα προβλήματα που παρουσιάζουν. Πέρυσι χωρίς όλα αυτά τα προβλήματα οι Φορολογικές δηλώσεις έληξαν 31/7 και φέτος εν μέσω πρωτοφανούς κατάστασης έχουμε λήξη 29/7.

Σχετικά με την εφάπαξ εξόφληση των φετινών φορολογικών υποχρεώσεων, η οποία σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις θα έχει έκπτωση 2%, θεωρούμε ότι είναι προς την σωστή σημειολογική κατεύθυνση. Πάντα η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ζητούσε την επιβράβευση στης συνέπειας. Ωστόσο το ποσοστό αυτό κρίνουμε ότι είναι πολύ μικρό και η πρόταση μας είναι να αυξηθεί σε τουλάχιστον 5% για να δώσει μεγαλύτερο κίνητρο για άμεση εξόφληση.

Ζητούμε από τον κο Υφυπουργό και την Διαρκή επιτροπή να δώσει προσοχή στα θέματα αυτά, καθώς επίσης και στα παρακάτω σοβαρότατα θέματα, τα οποία επιθυμούμε να συμπεριληφθούν σε αυτό το νομοσχέδιο ή σε επόμενα.

 1. Νομοθετική διάταξη που να προβλέπει ως «ανωτέρα βία» γεγονότα ασθένειας ή εγκυμοσύνης αλλά και απευκταίες περιπτώσεις θανάτου Λογιστών – Φοροτεχνικών. Η Λογίστρια Φοροτεχνικός δεν μπορεί, ούτε να γεννήσει, και όλοι μας δεν μπορούμε ούτε να αρρωστήσουμε, ούτε καν να αποβιώσουμε, διότι τα πρόστιμα των πελατών μας θα είναι τεράστια και θα επιβαρύνουν εμάς ή τους κληρονόμους μας.
 2. Ειδικά για το διάστημα του COVID-19, όλα τα πρόστιμα και για όλες τις δηλωτικές υποχρεώσεις (ασφαλιστικές και φορολογικές), να έχουν ενδεικτικό ποσό 1 ευρώ για λόγους ανωτέρας βίας (εφαρμογή της σχετικής διάταξης του αρ. 61 του ΚΦΔ – Ν. 4174/2013).
 3. Κανένα πρόστιμο σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής (διορθωτικής) δήλωσης (με ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων) στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, και γενικά όλων των δηλωτικών υποχρεώσεων τελών και φόρων εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.
 4. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. εμμένει στην θέση της, ώστε η προθεσμία των φορολογικών δηλώσεων να είναι ανάλογη με το κρίσιμο τρίμηνο της υγειονομικής κρίσης. Σε καμία περίπτωση δεν αρκεί ο χρόνος που δόθηκε μέχρι τις 29/7/2020 σε συνδυασμό με το σύνολο των έκτακτων δηλωτικών υποχρεώσεων του COVID-19 που εκκρεμούν ήδη ή τις νέες που προβλέπονται στο άμεσο διάστημα.
 5. Συντονισμός του χρόνου λειτουργίας των «πλατφορμών» από τα διάφορα Υπουργεία, ώστε να μην συμπίπτουν με τις πολλαπλές παράλληλες δηλωτικές υποχρεώσεις των λογιστικών γραφείων και θεσμοθέτηση ειδικής συμβουλευτικής «ομάδας παρατηρητηρίου» από την αγορά, με συμμετοχή σε αυτή πρωτίστως Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών από την Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
 6. Από μηδενική βάση το όριο της διάταξης του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 (50.000,00 ευρώ όπως ισχύει με την απόφαση Α.1123/2019) υποχρεωτικής υπογραφής δηλώσεων, βιβλίων και οικονομικών καταστάσεων για να ταυτίζεται με την νεότερη διάταξη (που κατισχύει) της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4308/2015 (ΕΛΠ), που προβλέπει υπογραφή όλων των οικονομικών καταστάσεων και δηλώσεων από μηδενική βάση.
 7. Δυνατότητα υποβολής ορθών επαναλήψεων αιτήσεων στις «πλατφόρμες», με τις οποίες γίνονται αιτήσεις για όλα τα μέτρα που αφορούν τον COVID-19.
 8. Καθιέρωση ενδεικτικού ελάχιστου κόστους για όλες τις εργασίες του Λογιστή – Φοροτεχνικού.
 9. Υλοποίηση της υπόσχεσης του Πρωθυπουργού για 800 ευρώ τον μήνα Μάιο για τους επιστήμονες.
 10. Διευθέτηση του χρόνου τιμολόγησης υπηρεσιών από τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς. Να γίνεται στα πλαίσια ετήσιας περιόδου, γιατί αποτελούν συνεχιζόμενες υπηρεσίες που ολοκληρώνονται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου.
 11. Οι χαρακτηρισμοί εξόδων του MyData που ορίζει η απόφαση Α.1138/2020, να μεταφερθούν το 2021 και σε κάθε περίπτωση να μην υποβληθούν ΜΥΦ για το 2020.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr