Εκτύπωση

Προς

Τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Σταϊκούρα Χρήστο

Τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κ. Γεωργιάδη Άδωνι

Τον Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Βεσυρόπουλο Απόστολο

Τον Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Σκυλακάκη Θεόδωρο


Κοινοποίηση

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
κ. Πιτσιλή Γεώργιο

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2020

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 108 
 

Θέμα: Αίτημα για επανεξέταση του χρόνου συμπλήρωσης κύκλου εργασιών κάθε μήνα για επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής

 

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σας κοινοποιεί αίτημα του Συλλόγου Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν.Ρεθύμνης, το οποίο βρίσκει απόλυτα σύμφωνη την Ομοσπονδία και τα μέλη της, και με το οποίο ζητείται η επανεξέταση του χρόνου συμπλήρωσης κύκλου εργασιών κάθε μήνα, όπως αυτός αναφέρεται στις υποχρεώσεις για το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Παραθέτουμε το αίτημα του Συλλόγου:


Αξιότιμοι υπουργοί

 Η ΓΔΟΥ 131/13.6.2020 όσον αφορά τον χρόνο συμπλήρωσης του κύκλου εργασιών κάθε μήνα αναφέρει:

 Β. «Για τους μήνες Ιούνιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, από την τρίτη (3η) μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα.».

 

 

Παρακαλούμε να επανεξετάσετε το θέμα αυτό όσον αφορά το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα διότι έως τον Δεκέμβρη του 2020 και λαμβανομένου υπόψη του όγκου εργασίας που έχουμε στα λογιστικά μας γραφεία, θεωρούμε εξαιρετικά πιεστικό το χρονοδιάγραμμα αυτής της νέας υποχρέωσης.

 

Με εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Λογιστών – Φοροτεχνικών

Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν.Ρεθύμνης

Η Πρόεδρος Σαριδάκη Κατερίνα

Η Γραμματέας Νικολιδάκη Αγγελική

 

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος