Προς

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Ιωάννη Βρούτση

Διοικητή του e-ΕΦΚΑ
κ. Χρήστο Χάλαρη

Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών του e-ΕΦΚΑ

κ. Χρήστο Λιαπάκη

 

Κοινοποίηση

Γενική Γραμματέα του Υπ. Εργασίας και κοινωνικών Ασφαλίσεων
κα Άννα Στρατινάκη

Διευθυντή του γραφείου του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Παναγιώτη Δουφεξή

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 123 

 

 Θέμα: Μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ΑΠΔ Ιουνίου-Ιουλίου-Αυγούστου για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

Με αυτή την επιστολή θα θέλαμε να επανέλθουμε στο αίτημα μας για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των ΑΠΔ Ιουνίου & Ιουλίου για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων (βλ. την από 17/9/2020 επιστολή της Ομοσπονδίας μας) για τις οποίες εκδόθηκαν οι οδηγίες στις 18 Σεπτεμβρίου και δόθηκε παράταση μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2020.

Για την εν λόγω διαδικασία, οι συνάδελφοι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, στηρίζονται σε μηχανογραφικά συστήματα για την διεκπεραίωση των υποβολών αυτών. Όμως, μέχρι στιγμής αρκετές εταιρίες πληροφορικής δεν έχουν ολοκληρώσει την αναβάθμιση των προγραμμάτων αυτών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να υποβληθούν οι εν λόγω Α.Π.Δ..

Για τον λόγο αυτό θεωρούμε απαραίτητη, για τις ανωτέρω περιπτώσεις, καθώς επίσης και για την Α.Π.Δ του μηνός Αυγούστου (των ανωτέρω κατηγοριών εργαζομένων), την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας αρχικής υποβολής ή επανυποβολής ορθής Α.Π.Δ. (σε περιπτώσεις που έχει ήδη υποβληθεί), καθώς και των πληρωμών των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι τέλος Οκτωβρίου, ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία αυτή.

 

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.