Εκτύπωση

 

Προς

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Ιωάννη Βρούτση

Διοικητή του e-ΕΦΚΑ
κ. Χρήστο Χάλαρη

Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών του e-ΕΦΚΑ

κ. Χρήστο Λιαπάκη

 

Κοινοποίηση

Γενική Γραμματέα του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κα Άννα Στρατινάκη

Διευθυντή του γραφείου του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Παναγιώτη Δουφεξή

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 127 
 
Θέμα: Δυνατότητα υποβολής διορθώσεων ΑΠΔ ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα

Σχετικά με το παραπάνω θέμα και με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων από τις Ενώσεις μας, επανερχόμαστε στο πρόβλημα που παραμένει άλυτο και αφορά τις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ΑΠΔ και όταν γίνεται διόρθωση, αυτή να πάψει να γίνεται χειρόγραφα.

Επιπλέον, θέτουμε το θέμα για τις ΑΠΔ όσον αφορά το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις για τις οποίες βγήκε καθυστερημένα η εγκύκλιος (ορθή επανακοινοποίηση της 39/2020 με ημερομηνία ανάρτησης 21/09/2020) με τις οδηγίες συμπλήρωσης των ΑΠΔ. Ορισμένες επιχειρήσεις είχαν ήδη προβεί σε υποβολές προ της ανάρτησης της εγκυκλίου και τώρα καλούνται να προχωρήσουν σε χειρόγραφες διορθώσεις (πρακτικά αδύνατον σε περιπτώσεις ΑΠΔ 30 και 40 σελίδων).

Για αυτό το λόγο, ζητάμε να δοθεί άμεσα η δυνατότητα να γίνονται οι διορθώσεις των ΑΠΔ με επαναυποβολή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, και όχι χειρόγραφα στις τοπικές υπηρεσίες.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος