Εκτύπωση

Προς

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Ιωάννη  Βρούτση


Κοινοποίηση:

Γενική Γραμματέα του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κα Άννα Στρατινάκη

Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΠΕ
κ. Χαράλαμπο Βούρτση

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2020

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 133 

 Θέμα: Αίτημα μεταφοράς καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Εντύπου Ε4 έτους 2020 και επαναλειτουργίας εντύπου Δώρου Πάσχα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

1.Με την παρούσα επιστολή μας, επαναφέρουμε για ακόμα μία φορά το πάγιο αίτημα του Κλάδου για την κατάργηση της υποχρεωτικής επανυποβολής του Έντυπου Ε4 που απαιτείται κάθε χρόνο.

Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα αιτήματα μας: θεωρούμε ότι η υποβολή αυτή, δεν παράγει αποτέλεσμα παρά μόνο δημιουργεί επιπρόσθετο φόρτο εργασίας στα λογιστικά γραφεία. Κατά συνέπεια θα μπορούσατε να δείτε την περίπτωση ότι αρκεί μία απλή εκτύπωση της ήδη υπάρχουσας κατάστασης στην ηλεκτρονική μερίδα της κάθε επιχείρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Είναι βέβαιο ότι με τον τρόπο αυτό θα εκλείψει η χρονοβόρα επανυποβολή.

Στην περίπτωση της μη ικανοποίησης του αιτήματος για την κατάργηση της υποχρεωτικής επανυποβολής του Εντύπου Ε4, ζητάμε λόγω της παρούσας συγκυρίας και των προβλημάτων από την συνεχιζόμενη πανδημία, να μεταφερθεί η καταληκτική ημερομηνία του στις 31/12/2020.

2.Επιπλέον θα θέλαμε να επανέλθουμε στο πρόβλημα που προέκυψε με τις δηλώσεις επιχειρήσεων για την αποζημίωση του Δώρου Πάσχα (πέραν της ΑΠΔ, έπρεπε να δηλωθούν ταυτόχρονα και στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ). Κατέστη σαφές ότι αφενός μεν ο χρόνος που είχε δοθεί δεν επαρκούσε, αφετέρου δε η ενημέρωση που είχε γίνει για την όλη διαδικασία δεν ήταν πλήρης με αποτέλεσμα, πέραν των ΑΠΔ, να μην γίνουν παράλληλα και οι υποβολές στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ώστε αρκετές επιχειρήσεις να μην μπορούν να λάβουν το ποσό που έχουν ήδη καταβάλλει στους εργαζόμενους, και να μπορεί να τους επιστραφεί από την κρατική ενίσχυση.

Επομένως για το θέμα αυτό, ζητάμε να ανοίξει εκ νέου η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων επιχειρήσεων για την αποζημίωση του Δώρου Πάσχα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για υποβολές και διορθώσεις.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος