Προς

Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

Τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Νικόλαο Ταγαρά

Τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Δημήτριο Οικονόμου

Κοινοποίηση

Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ)

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 141 

Θέμα: Αίτημα για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων από Δυνητικούς Δικαιούχους για υπαγωγή σε κατηγορία δικαιούχων μειωμένης χρέωσης Ειδικού Τέλους Μείωσης Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Όπως γνωρίζετε, με την Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926 (ΦΕΚ Β’3152/30.07.2020) καθορίστηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από Δυνητικούς Δικαιούχους για υπαγωγή σε κατηγορία δικαιούχων μειωμένης χρέωσης Ειδικού Τέλους Μείωσης Αεριών Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ).

Για την εν λόγω διαδικασία, η πλατφόρμα της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ (Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Εγγυήσεων Προέλευσης) για τις αιτήσεις, άνοιξε στις 21/09/2020 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 6/11/2020.

Σύμφωνα με την απόφαση, νομοθετήθηκε στην περίπτωση Δυνητικού Δικαιούχου που αποτελεί Νομικό Πρόσωπο, η υποβολή στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ΕΤΜΕΑΡ, να γίνεται υποχρεωτικά από Εξουσιοδοτημένο (μέσω του TAXISnet) Λογιστή – Φοροτεχνικό.

Από την άλλη πλευρά, οι αγρότες (Δυνητικοί Δικαιούχοι), που έχουν την δυνατότητα να κάνουν την αίτηση μόνοι τους, λόγω της πολυπλοκότητας της όλης διαδικασίας και των στοιχείων που απαιτούνται, αναγκαστικά και αυτοί θα στραφούν στα λογιστικά μας γραφεία.

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι ένα μεγάλο μέρος των Δυνητικά Δικαιούχων (αφορά μεγάλη μερίδα αγροτών και πλήθος νομικών προσώπων) δεν έχουν γνώση του συγκεκριμένου μέτρου, καθώς δεν έλαβε τη δημοσιότητα την οποία έπρεπε, με αποτέλεσμα να μην έχουν εκκινήσει ακόμα τις διαδικασίες για την αίτηση υπαγωγής στο μέτρο αυτό.

Όλο αυτό, ήρθε να προσθέσει μια ακόμα υποχρέωση στο ήδη βεβαρυμμένο πρόγραμμα των συναδέλφων Λογιστών – Φοροτεχνικών σε μια περίοδο όπου πέρα από τις τακτικές φορολογικές, ασφαλιστικές  κ.λπ. δηλωτικές υποχρεώσεις, υφίσταται και κυκεώνας άλλων έκτακτων δηλωτικών υποχρεώσεων (Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3, πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ, δηλώσεις Τηλεργασίας, Προγράμματα για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 κ.λπ.) και σε συνδυασμό με τα συνεχώς μεταβαλλόμενα μέτρα που λαμβάνονται τις τελευταίες εβδομάδες για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, θεωρούμε απαραίτητη τη μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων για υπαγωγή σε κατηγορία δικαιούχων μειωμένης χρέωσης ΕΤΜΑΡ μέχρι την 31/3/2021, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία και να μην μείνει κανένας Δυνητικός Δικαιούχος εκτός του μέτρου, με τον κίνδυνο όχι μόνο να μην λάβουν την παραπάνω μείωση, αλλά να κληθούν να καταβάλουν και αναδρομικές χρεώσεις, ειδικά σε μια τόσο δύσκολη περίοδο.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος

 


 Σχετικοί σύνδεσμοι:

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.