Προς

Τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κ. Σπυρίδων – Άδωνι Γεωργιάδη

Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη

Τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Νικόλαο Χαρδαλιά

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Ιωάννη Βρούτση

Τον Υπουργό Εσωτερικών
κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο

Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας
κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο

Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
κα. Νίκη Κεραμέως

Τον Υπουργό Υγείας
κ. Βασίλειο Κικίλια

Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

Την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
κα. Στυλιανή Μενδώνη

Τον Υπουργό Δικαιοσύνης
κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα

Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 142Αίτημα για διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο που θα κινούνται οι πολίτες στις περιοχές επιδημιολογικής παρατήρησης Γ (Συναγερμού)Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Παρακαλούμε όπως δοθούν διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο βεβαίωσης κίνησης από και προς τον χώρο εργασίας, στις περιοχές επιδημιολογικής παρατήρησης Γ (Συναγερμού) - γκρι ζώνες.

Σύμφωνα με τις ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69919/2020, ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/2020, τις οδηγίες που παρέχονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθώς και στη ιστοσελίδα forma.gov.gr, και σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις του κ. Χαρδαλιά, παρατηρούνται ασυμφωνίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα βεβαιώνονται οι μετακινήσεις προς και από την εργασία στις περιοχές αυτές. (βλ. παράρτημα)

Στην ΚΥΑ 69863/2020, η βεβαίωση μετακίνησης από και προς τον χώρο εργασίας των υπαλλήλων, αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών, εκδίδεται μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, αλλά αφορά μετακινήσεις σε ολόκληρη την Επικράτεια κατά τον περιορισμό κυκλοφορίας από τις 00:00 μέχρι τις 05:00.

Όμως σχετικά με τις περιοχές επιδημιολογικής παρατήρησης Γ (Συναγερμού), στην ΚΥΑ 69919/2020, δεν αναφέρεται ρητά αν η βεβαίωση κίνησης γίνεται με τον ίδιο τρόπο, ενώ στην  ιστοσελίδα της ΓΓΠΠ:

 «Σημειώνεται ότι η μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας εφόσον είναι απαραίτητο, γίνεται αποκλειστικά με σχετική βεβαίωση τύπου Α του εργοδότη. Δεν χρειάζεται SMS.»

Και στην ιστοσελίδα forma.gov.gr:

«Για μετάβαση προς και από την εργασία κατά τις εργάσιμες ώρες, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια (τύπου A) και παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο.»

Στις χθεσινές ανακοινώσεις του, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χαρδαλιάς κατά την απογευματινή ενημέρωση, ανέφερε: «προχωρήσαμε σε εξειδικευμένα μέτρα για τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες όπου ισχύουν τα μέτρα του επιπέδου Β Αυξημένου κινδύνου με τις επιπλέον διαφοροποιήσεις: 1ον ισχύει περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών καθώς η μετακίνηση επιτρέπεται για τους ακόλουθους λόγους: Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, για την οποία απαιτείται βεβαίωση από τον εργοδότη από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, το τονίζω από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ»

Όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά έχουν δημιουργήσει δικαιολογημένη σύγχυση σχετικά με το ποια βεβαίωση (τύπου Α ή μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή και οι δυο) μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες στις περιοχές αυτές.

Ως Ομοσπονδία θεωρούμε ότι θα πρέπει να ισχύουν και οι 2 τύποι βεβαιώσεων, καθώς είναι σχεδόν αδύνατο να ισχύσει αποκλειστικά η περίπτωση της βεβαίωσης κίνησης από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, όπως ενδεικτικά αναφέρουμε στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Υπάρχουν εργοδότες, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα για να τις εκδώσουν οι ίδιοι, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλυφθούν στις οποιεσδήποτε μη-τακτικές μετακινήσεις που προκύπτουν λόγω της εργασίας τους ανά πάσα στιγμή της ημέρας.

  • Για αρκετούς εργαζόμενους, λόγω της σχέσης εργασίας τους, δεν μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (π.χ. εργαζόμενοι με εργόσημο)

  • Δεν καλύπτονται με σχετική βεβαίωση από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι περιπτώσεις για την μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας, συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού εφ’ όσον υφίσταται σχετική ανάγκη (ΚΥΑ 69919/2020 Αρ. 3 Παρ. 1 περίπτωση ιβ)

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

Στην ΚΥΑ 69919/2020 (Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19) στο άρθρο 3 παρ. 2, για τις περιπτώσεις μετακίνησης από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας αναφέρει: «η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια ή διαμορφώνεται με βάση τον τρόπο εργασίας του πολίτη σύμφωνα με τις ισχύουσες έκτακτες ρυθμίσεις και παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο, περιέχει δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης»

Στην ΚΥΑ 69863/2020 (Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19) στο Άρθρο 3 (Περιορισμός της κυκλοφορίας κατά τις νυκτερινές ώρες) στην παράγραφο 4 αναφέρει:

«4. Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση της παρ. 2 χορηγείται στον εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του. Η βεβαίωση μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.

5. Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς TAXISNET. Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνηση τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.»

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.