pofee epist

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: Οδηγίες για τη λειτουργία των λογιστικών γραφείων κατά την 2η περίοδο lockdown

 

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., σε συνεχή επαφή και συνεργασία με τις Ενώσεις - Μέλη της Ομοσπονδίας, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συνάδελφους Λογιστές- Φοροτεχνικούς ότι τα Λογιστικά Γραφεία μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά κατά τη διάρκεια του lockdown, θα πρέπει όμως να τηρούνται τα μέτρα για Ιδιωτικές Επιχειρήσεις όπως αυτά θεσπίστηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342  (ΦΕΚ Β’ 4899/06.11.2020) άρθρο 1:

 • Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
 • Υποχρεωτική προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας όπου αυτό είναι εφικτό.
 • Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, ανεξαρτήτως εάν αφορά ευάλωτη/αυξημένου κινδύνου ομάδα.
 • Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού.
 • Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.
 • Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της Ομοσπονδίας μας στα αρμόδια Υπουργεία, δεν έχουν δοθεί ακόμα σαφείς οδηγίες για τα ακόλουθα θέματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας των Λογιστικών Γραφείων:

 • Τον ασφαλή τρόπο χειρισμού των εισερχόμενων παραστατικών πελατών (ή και μετρητών), εφόσον αυτά δεν μπορούν να σταλούν με ηλεκτρονικά μέσα.
 • Τι θα συμβεί με τις υποχρεώσεις των πελατών ενός λογιστικού γραφείου σε περίπτωση κρούσματος, εφόσον το προσωπικό του γραφείου θα πρέπει να μπει σε καραντίνα, το γραφείο να παραμείνει κλειστό για απολύμανση και ως εκ τούτου δεν θα μπορεί να λειτουργήσει για ένα χρονικό διάστημα στο οποίο ενδεχομένως να λήξουν ορισμένες δηλωτικές υποχρεώσεις.
 • Με ποια βεβαίωση μπορούν να μετακινούνται οι πελάτες στα γραφεία μας (ως έσχατη λύση και εφ’ όσον δεν μπορεί να γίνει εξυπηρέτηση εξ’ αποστάσεως), χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να τους επιβληθεί πρόστιμο 300€ για άσκοπη μετακίνηση.

Για εξωτερικές εργασίες των συναδέλφων Λογιστών-Φοροτεχνικών, όπως ενδεικτικά η παραλαβή παραστατικών από την έδρα πελατών, θα πρέπει να γίνεται ειδική μνεία στην βεβαίωση κίνησης (τύπου Α), ανά περίπτωση μετακίνησης, με την επιφύλαξη:

 • του Άρθρου 3 παρ. 2 της ΚΥΑ 71342/2020: «Από την εφαρμογή της παρ. 1 εξαιρούνται οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας.»
 • του Άρθρου 4 της ΚΥΑ 71342/2020: «Απαγορεύεται η μετακίνηση, με οποιοδήποτε μέσο, εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ή εξαιρετικά στην περίπτωση της Αττικής εκτός των ορίων της Περιφέρειας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης, με οποιονδήποτε τρόπο: α) από και προς την εργασία …»

Καλούμαστε, για ακόμα μία φορά, να ανταποκριθούμε συλλογικά στις αναγκαίες δράσεις, για τον περιορισμό της διασποράς του ιού, έναντι των συναδέλφων και του εργαζόμενου προσωπικού τους, της επιχειρηματικής κοινότητας με την οποία μας συνδέουν κοινωνικοί και επαγγελματικοί δεσμοί καθώς και του ευρύτερου κοινού, τηρώντας αυστηρά τους κανόνες ατομικής υγιεινής, καθαρισμού και απολύμανσης στους χώρους εργασίας μας (με συστηματική απολύμανση-καθαρισμό όλων των επιφανειών των γραφείων μας και τον συστηματικό και επαρκή αερισμό όλων των χώρων), καθώς και τη μείωση στο ελάχιστο κατά το δυνατόν και μόνο σε απόλυτη ανάγκη τις πρόσωπο με πρόσωπο συναλλαγές με τους πελάτες, και μόνο κατόπιν ραντεβού.

Για αυτό το λόγο θα θέλαμε να προωθηθεί εκ μέρους των Ενώσεων σε όλους τους συναδέλφους το έγγραφο του παραρτήματος, προς ανάρτηση και ενημέρωση των πελατών τους.

To Δ.Σ. της Ομοσπονδίας βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς και την πολιτική ηγεσία, ζητώντας και προτείνοντας μέτρα αφενός για την ομαλή ροή των δηλωτικών υποχρεώσεων (φορολογικών, ασφαλιστικών, και λοιπών) των επιχειρήσεων και αφετέρου να προστατευθεί το υπέρτατο αγαθό της υγείας.

 


 


download doc 80 Πρότυπο Ανάρτησης - Ανακοίνωσης

 

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr