Προς

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Ιωάννη  Βρούτση

Την Γενική Γραμματέα του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κα Άννα Στρατινάκη

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 145 


Θέμα: Άμεση ανάγκη νομοθέτησης των ΚΑΔ για επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή το μήνα Οκτώβριο

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με τη ανακοίνωση στις 12/11 γίνεται ενημέρωση σχετικά με τις προθεσμίες υποβολών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για το μήνα Οκτώβριο, επειδή θα υποβληθούν δυο δηλώσεις στις αναφερόμενες Περιφερειακές Ενότητες, μια για τους πληττόμενους ΚΑΔ και στη συνέχεια για τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που έχουν κλείσει με κρατική εντολή, δεν είναι εύκολη η αναζήτηση των συγκεκριμένων ΚΑΔ. Συγκεκριμένα ενώ για τους πληττόμενους κλάδους μπορούμε να αναζητήσουμε τους ΚΑΔ διότι αναφέρεται η ΚΥΑ 42774/1072/20.10.2020, αντίθετα για τους κλάδους που αναστέλλεται η λειτουργία δεν μπορούμε να αναζητήσουμε τους ΚΑΔ διότι δεν αναφέρεται αντίστοιχη ΚΥΑ.

Περαιτέρω, με την απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450  ΦΕΚ Β’ 4484/11-10-2020 αναφέρονται περιγραφικά ποιοι κλάδοι τίθενται σε αναστολή λειτουργίας, ανάλογα με  το επίπεδο προληπτικών μέτρων (όπως αυτά ορίζονται επί στο χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη COVID-19), χωρίς να δίνονται με σαφήνεια οι ΚΑΔ ανά κλάδο, δημιουργώντας δικαιολογημένη σύγχυση για το ποιες επιχειρήσεις μπορούν να δηλωθούν ως κλειστές με εντολή δημόσιας αρχής, και έτσι να μπορούν να βάλουν τους υπαλλήλους τους σε αναστολή εργασίας για το μήνα Οκτώβριο.

Όμως το πιο πάνω ζήτημα δημιουργεί πρόβλημα στο  ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ  να δεχθεί τις αναστολές εργαζομένων διότι  χρειάζεται τη λίστα των ΚΑΔ των επιχειρήσεων που είναι κλειστές με εντολή δημόσιας αρχής και όχι αυτών που θεωρούνται πληττόμενες.

Υστέρα από τα παραπάνω είναι επιτακτικό να εκδοθεί ΚΥΑ ή εγκύκλιος προκειμένου να μας διευκολύνει για την αναζήτηση των ΚΑΔ των επιχειρήσεων που έχουν κλείσει με κρατική εντολή, ανά περιοχή και με ημερομηνία έναρξης αναστολής λειτουργίας.

 

Σημειώνουμε ακόμη ότι στην ανακοίνωση που εκδώσατε στις 12/11/2020 αναφέρεται ότι οι Περιφερειακές Ενότητες των Σερρών και Ιωαννίνων εντάχθηκαν σε καθεστώς αναστολής επιχειρηματικής δραστηριότητας, και έτσι δικαιούνται οι εργαζόμενοι να μπουν σε αναστολή μόνο για τις 30/10/2020 και 31/10/2020.

Σύμφωνα όμως με την ΚΥΑ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 68952 ΦΕΚ Β’ 4757/28-10-2020, οι ανωτέρω Περιφερειακές Ενότητες εντάχθηκαν στο τέταρτο επίπεδο προληπτικών μέτρων με ημερομηνία ισχύος στις 29 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 6:00 π.μ.

Επομένως, πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την άμεση διόρθωση των ημερομηνιών όσον αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες των Σερρών και Ιωαννίνων.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, και λαμβάνοντας υπόψιν και τα περιοριστικά μέτρα μετακίνησης που έχουν θεσπιστεί λόγω του lockdown κρίνεται απαραίτητη η μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας για τις υποβολές δηλώσεων των αναστολών των συμβάσεων εργασίας μηνός Οκτωβρίου από εργοδότες και εργαζόμενους πέραν της 15ης Νοεμβρίου.

Επίσης κύριε Υπουργέ Θέλουμε να σας μεταφέρουμε για ακόμη μια φορά την εύλογη  αγανάκτησή του Κλάδου, το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνονται, στα χρονοδιαγράμματα των ημερομηνιών λήξης και έναρξης χωρίς να αφαιρούνται τα σαββατοκύριακα (όπως στην προκειμένη περίπτωση Κυριακή 15 Νοεμβρίου), με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η πίεση στην αντοχή και υγεία των συνάδερφων μας χωρίς να έχουν δικαίωμα να ανανεώνουν τις δυνάμεις τους με την αναγκαία ξεκούραση κατά τα Σαββατοκύριακα, αν λάβουμε υπόψη μας μάλιστα ότι και εσείς έχετε αναγνωρίσει δημόσια τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλουν.

Σχετικά με όλα τα παραπάνω πρέπει να λάβετε υπόψιν σας, ότι λόγω του lockdown και της υποχρεωτικής τηλεργασίας και τηλεκπαίδευσης, έχει επέλθει μεγάλος φόρτος και στα λοιπά ηλεκτρονικά συστήματα της Χώρας, και ειδικότερα κατά τις εργάσιμες ώρες, δυσχεραίνοντας την οποιαδήποτε ηλεκτρονική υποβολή, καθιστώντας το έργο των συναδέρφων Λογιστών Φοροτεχνικών ακόμα δυσκολότερο.

Επομένως το παραπάνω πρόβλημα θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν για όλες τις καταληκτικές ημερομηνίες εν μέσω του lockdown.

Επιπρόσθετα, πάρα του γεγονότος ότι δώσατε λύση για την εναλλακτική περίπτωση των βεβαιώσεων μετακίνησης, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο αστυνομικοί οι οποίοι κάνουν ελέγχους στο δρόμο να ζητάνε διαφορετικές βεβαιώσεις κυκλοφορίας ή και τις δυο. Παρακαλούμε να δοθούν σαφείς οδηγίες προς την Αστυνομική Διεύθυνση να τηρούνται τις διατάξεις των ΚΥΑ, σύμφωνα και με την τελευταία ΚΥΑ 71342/6-11-2020 όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ 71608/9-11-20 και 72687/12-11-2020.

 

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.