Εκτύπωση

ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
κ. Κυριάκο Πιερρακάκη

Τον Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Γιώργο Ζαββό

Κοινοποίηση

Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Γενικός Γραμματέας ΓΓΠΣΔΔ
κ. Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)

Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2021

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 165


Θέμα: Αίτημα για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με την απόφαση 149392 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ Β’5836/31-12-2020) του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γεώργιου Ζαββού, μεταφέρθηκε η καταληκτική ημερομηνία για την διαδικασία καταχώρισης όλων των υπόχρεων προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων έως την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία αποτελεί τη δεύτερη παράταση που έχετε δώσει επί της αρχικής καταληκτικής ημερομηνίας, και πως στην ανωτέρω απόφαση έγινε ιδιαίτερη μνεία στο μεγάλο φόρτο εργασίας των Λογιστών – Φοροτεχνικών.

Αναγκαζόμαστε όμως να επανέλθουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Δεδομένων των έκτακτων συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν στην Χώρα λόγω της πανδημίας, με αρκετές επιχειρήσεις να τελούν υπό καθεστώς αναστολής λειτουργίας, κάτι το οποίο δυσχεραίνει έως καθιστά αδύνατη την διεκπεραίωση τέτοιου είδους διαδικασιών, λαμβάνοντας  υπόψη και την πληθώρα υποχρεώσεων που έχουν οι συνάδελφοι Λογιστές – Φοροτεχνικοί με την έναρξη του έτους, καθώς και το γεγονός ότι δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, θεωρούμε απαραίτητη την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων μέχρι 30/06/2021.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος