Προς

τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
κ. Γιάννη Στουρνάρα

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2021

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 173 

 Θέμα: Αίτημα επανεξέτασης της διαδικασίας υποβολής ισολογισμών στην Τράπεζα της Ελλάδος

Αξιότιμε κε Διοικητά,

Όπως γνωρίζετε στις 28 Φεβρουαρίου 2021 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 από τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Κατανοούμε και αναγνωρίζουμε ότι η ανωτέρω ημερομηνία αποτελεί παράταση που έχετε ήδη δώσει επί της αρχικής καταληκτικής ημερομηνίας. Οι λόγοι για τους οποίους δόθηκε η ανωτέρω παράταση όμως εξακολουθούν να ισχύουν, με την χώρα να βρίσκεται υπό αυστηρό καθολικό lockdown λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με πολλές επιχειρήσεις να είναι κλειστές με κρατική εντολή.

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε μέρος του κειμένου της αρ. πρωτ. 064/8.1.2020 επιστολής μας επί του θέματος, καθώς τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας το καθιστούν παραπάνω από επίκαιρο και αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι Λογιστές – Φοροτεχνικοί με την διαδικασία:

«Αρχικά, δεν γίνεται άμεσα κατανοητό στον παραλήπτη από το απαντητικό email, μετά τον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών, αν η υποβολή έγινε δεκτή ή απορρίφθηκε. Η διαδικασία όπως έχει οριστεί, υποχρεώνει τον χρήστη να συνδεθεί για να παραλάβει το απαντητικό αρχείο μέσω του πληροφοριακού συστήματος IRIS της Τράπεζας της Ελλάδος για να μπορέσει να δει τελικώς αν η υποβολή έγινε δεκτή, έγινε δεκτή με παρατηρήσεις ή απορρίφθηκε, συνοδευόμενη από ανάλυση σφαλμάτων και/ή παραλείψεων και να προβεί στις αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες εφ’ όσον απαιτείται. 

Θεωρούμε απαραίτητη την απλοποίηση της απαντητικής διαδικασίας (αποδοχής ή μη) – προς αποφυγή παρερμηνειών – χωρίς την ανάγκη όλων των παραπάνω ενεργειών. 

Επιπλέον, η Ομοσπονδία μας έχει λάβει παρατηρήσεις αρκετών συναδέλφων όπου διαπιστώνεται ότι υποβολές έχουν απορριφθεί για αμελητέους λόγους, οι οποίοι θα μπορούσαν να διορθώνονται ακόμα και αυτόματα μέσω του συστήματος και να μην τίθεται θέμα επανάληψης της διαδικασίας. 

Σε κάθε περίπτωση, είναι απαράδεκτο για καθαρά στατιστικούς λόγους, να υφίστανται ο Κλάδος και οι Επιχειρήσεις τέτοια ταλαιπωρία, προσθέτοντας άλλο ένα ακόμα βάρος στο ήδη βεβαρημένο χρονοδιάγραμμα του Λογιστή – Φοροτεχνικού. Να σημειωθεί ότι η Ομοσπονδία μας με προηγούμενα έγγραφα καθώς και σε συναντήσεις με αρμόδιους φορείς έχει ζητήσει επανειλημμένως να γίνεται υποβολή μία φορά, σε μία υπηρεσία, η οποία κατά την άποψη μας πρέπει να είναι η υπηρεσία του ΓΕΜΗ και μετά να διαμοιράζονται σε όποιο κρατικό φορέα νομιμοποιείται να επεξεργάζεται αυτά τα στοιχεία. 

Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι η αρχική συμπλήρωση των δεδομένων είναι από μόνη της πολύ χρονοβόρα, λόγω μη δυνατότητας, στις περισσότερες περιπτώσεις, εξαγωγής από τα λογιστικά προγράμματα των στοιχείων στη μορφή που απαιτείται, αναγκάζοντας την χειροκίνητη συμπλήρωση των πεδίων από τον Λογιστή - Φοροτεχνικό, με δυσανάλογο χρονικό κόστος.»

Για αυτούς τους λόγους, και επειδή όπως προαναφέραμε, διανύουμε ήδη τον τέταρτο μήνα αυστηρού καθολικού lockdown, με όλες τις δυσκολίες που αυτό ενέχει με πλήθος επιχειρήσεων να παραμένουν κλειστές, θεωρούμε ότι το σύστημα για την υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 από τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα πρέπει να παραμείνει μόνιμα ανοιχτό, χωρίς κάποια καταληκτική ημερομηνία να αιωρείται ως «Δαμόκλειος σπάθη» πάνω από τις εταιρείες και τους συναδέλφους Λογιστές – Φοροτεχνικούς για ένα καθαρά στατιστικό θέμα, μια περίοδο που οι περισσότεροι παλεύουν για την  επιβίωση τους.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr