Εκτύπωση

ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Τον Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Γιώργο Ζαββό

Κοινοποίηση

Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Γενικός Γραμματέας ΓΓΠΣΔΔ
κ. Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)

Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2021

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 176


Θέμα: Αίτημα για επανεξέταση και μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και το μη καταλογισμό προστίμων σε περιπτώσεις υποβολών μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021

Όπως γνωρίζετε, την Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021, παρήλθε η καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Αναγνωρίζουμε ότι η ανωτέρω ημερομηνία αποτελούσε παράταση που είχατε ήδη δώσει επί της αρχικής, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στο φόρτο εργασίας των Λογιστών – Φοροτεχνικών.

Με τις αρ. πρωτ. 165/26.01.2021 και 167/2.02.2021 επιστολές μας είχαμε ζητήσει μεταφορά της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας, αναλύοντας εις βάθος όλους τους λόγους (διαδικαστικούς αλλά και λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού), οι οποίοι την καθιστούσαν επιτακτική.

Η μη συμμόρφωση συνεπάγεται τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων. Περαιτέρω,  σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης τήρησης ειδικού μητρώου και εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο, με απόφαση της Αρχής επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και τίθεται προθεσμία για τη συμμόρφωσή τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται (παράγραφοι 8 & 9, του άρθρου 21, ν. 4557, ΦΕΚ Α’ 139/30.07.2018, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4734, ΦΕΚ α’ 196/08.10.2020).

Τον τελευταίο μήνα λοιπόν, έχουμε λάβει πληθώρα αναφορών, για περιπτώσεις που δεν πρόλαβαν να οριστικοποιήσουν την υποβολή των στοιχείων έως την 1η Φεβρουαρίου, και πλέον αγωνιούν υπό την απειλή του ανωτέρω, δυσανάλογα βαρέως προστίμου.

Ήδη διανύουμε τον τέταρτο μήνα ενός καθολικού lockdown, και αν συνυπολογίσουμε και τα μέτρα προ του lockdown,  έχουμε πλήθος (αν όχι την πλειοψηφία) μικρομεσαίων επιχειρήσεων να παλεύουν με νύχια και με δόντια κυριολεκτικά για την επιβίωση τους. Θεωρούμε αδιανόητο σε ένα τέτοιο περιβάλλον να υπάρχει η απειλή τέτοιων εξοντωτικών προστίμων.

Για αυτό το λόγο ζητάμε να ορισθεί νέα καταληκτική ημερομηνία η 30η Ιουνίου 2021, καθώς και να μην επιβληθεί κανένα πρόστιμο σε υποβολές που έχουν γίνει μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, ώστε καμία επιχείρηση, που θα καταφέρει να επιβιώσει την κρίση της πανδημίας, να μην βρεθεί ξαφνικά αντιμέτωπη με ένα πρόστιμο που κυριολεκτικά θα την αποτελειώσει.

Επίσης θα θέλαμε να επανεξεταστεί εξ αρχής το μέγεθος του προστίμου, καθώς θεωρούμε παράλογο να υπάρχουν τόσο υψηλά πρόστιμα για υποβολές στοιχείων καθαρά πληροφοριακού χαρακτήρα. Η δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων, θα πρέπει να θεωρηθεί ως ικανό κίνητρο για την υποβολή των στοιχείων από τους υπόχρεους.

 

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος