Προς

Τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κ. Ιωάννη Τσακίρη

Αθήνα, 1 Απριλίου 2021

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 186 


Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση για τον Β' Κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,

Με την Αριθμ. 24101/2021 (ΦΕΚ Β' 757/25-02-2021) απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποφασίστηκε η έγκριση της δράσης και η έκδοση Πρόσκλησης με θέμα: «Δεύτερος Κύκλος Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19».

Στη παράγραφο 4 της πρόσκλησης γίνεται αναφορά στους λήπτες των επενδύσεων καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, σημειώνοντας σχετικά ότι, θα πρέπει να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 σε ποσοστό τουλάχιστον 20% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. Για τη διαπίστωση του κύκλου εργασιών του έτους 2019 θα εξετάζεται το Ε3 ή η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του ίδιου έτους. Για δε το 2020 και για τις ανάγκες του προγράμματος, ο κύκλος εργασιών θα λαμβάνεται από τις υποβληθείσες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του έτους 2020.

Ωστόσο στην εφαρμογή των ανωτέρω προκύπτει θέμα για τις επιχειρήσεις που η διαχειριστική τους χρήση κλείνει την 30/6/2020, καθώς οι οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν τα στοιχεία του κύκλου εργασιών του β’ εξαμήνου του 2020, που δεδομένα υπήρχε η μεγαλύτερη πτώση στα έσοδα των επιχειρήσεων.

Για την αντιμετώπιση του ανωτέρω προβλήματος και για να αρθούν τυχόν αδικίες έναντι των επιχειρήσεων αυτών προτείνεται τα συγκρίσιμα στοιχεία τόσο για όλο το 2019 όσο και για το 2020 να λαμβάνονται από τις υποβληθείσες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ των ετών αυτών.

 

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος

 

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.