Προς

Τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη

Τον Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

Τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου

Κοινοποίηση
τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2021

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 208 


Θέμα: Αίτημα για επαναλειτουργία της πλατφόρμας για το Πρόγραμμα Επιδότησης Παγίων Δαπανών


Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ Αρ. ΓΔΟΥ 808/2021, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για την ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης πάγιων δαπανών έπρεπε να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» έως την 4η Αυγούστου 2021. Με τις ΚΥΑ Αρ. ΓΔΟΥ 824/2021 και Αρ. 825/2021, δώσατε ολιγοήμερη παράταση για τις 6 Αυγούστου και τις 9 Αυγούστου αντίστοιχα.

Η 9η Αυγούστου 2021 όμως συνέπεσε με συγκυρίες οι οποίες κατέστησαν την υποβολή αίτησης από πλήθος δικαιούχων από προβληματική έως αδύνατη.

Οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν μεγάλο κομμάτι της Χώρας, σε συνδυασμό με έναν από τους πιο ισχυρούς καύσωνες των τελευταίων 40 ετών, δεν άφησαν κανέναν ανεπηρέαστο και θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν σε όλες τις αποφάσεις που θα ληφθούν.

Επιπρόσθετα, την 5η Αυγούστου 2021, με Δελτίου Τύπου, η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι, μετά την τροποποίηση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης για την υπαγωγή επιχειρήσεων στη ρύθμιση των παγίων δαπανών, 800 επιχειρήσεις, οι αιτήσεις των οποίων είχαν απορριφθεί αρχικά, είχαν πλέον δικαίωμα ένταξης σε αυτό το καθεστώς. Επακόλουθο ήταν ότι θα έπρεπε να υποβληθούν ξανά 800 αιτήσεις μέσα σε 4 μέρες.

Για αυτούς τους λόγους, και συνυπολογίζοντας την ανάγκη στήριξης και παροχής ενίσχυσης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά λόγω του κορωνοϊού COVID-19, κρίνεται απαραίτητη η πλήρης επαναλειτουργία της πλατφόρμας για το Πρόγραμμα Επιδότησης Πάγιων Δαπανών, ώστε να μπορέσουν υποβάλλουν αίτηση όσοι, λόγω των προαναφερθέντων συγκυριών, δεν το κατάφεραν, αλλά και για να γίνουν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των υφιστάμενων αιτήσεων, δεδομένου ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου το σύστημα δεν αποθήκευσε κρίσιμα στοιχεία, όπως το Ε3.

Κλείνοντας θα θέλαμε να φέρουμε υπόψιν σας ένα πρόβλημα που αναφέρθηκε στην Ομοσπονδία μας επί του θέματος, και πιστεύουμε χρήζει μέριμνας από μέρους σας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης, χωρίς προηγούμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος στις εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ., καθώς η ΓΔΟΥ 808/2021, άρθρο 3, παράγραφος 2,περίπτωση ι)αα), που τις εξαιρεί από το κριτήριο της ζημίας προ φόρων, εκδόθηκε στις 26/7/2021, δηλαδή 24 μέρες μετά την προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία έληξε στις 2/7/2021, με αποτέλεσμα οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι να μην έχουν προβεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς θεωρούσαν ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. (σημ. Στο από 30/5/2021 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται ότι θα υπάρξει ειδική πρόβλεψη για τα ΚΤΕΛ, χωρίς όμως διευκρίνηση, κάτι που δημιούργησε κατανοητή σύγχυση στους ενδιαφερόμενους.)

 

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος

 

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr