Προς

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

 

Τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό
κ. Χρήστο Τριαντόπουλο

 

Κοινοποίηση:

Γενική Γραμματέα του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κα Άννα Στρατινάκη

Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΠΕ
κ. Χαράλαμπο Βούρτση

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2021

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 216

 
Θέμα: Αίτημα μεταφοράς καταληκτικής ημερομηνίας & κατάργησης υποβολής Εντύπου Ε4 έτους 2021 το οποίο με την υπάρχουσα ηλεκτρονική πληροφόρηση είναι περιττό

Σύμφωνα με την Υ.Α. 40331/Δ1. 13521/2019, Άρθρο 5, παράγραφος 5.16: «Το έντυπο Ε4 (Ετήσιος/ Ετήσιος Συμπληρωματικός) υποβάλλεται μία φορά κατά το χρονικό διάστημα 1 Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.» (σημ. επειδή φέτος η 31η Οκτωβρίου είναι Κυριακή, η ημερομηνία υποβολής είναι η 1η Νοεμβρίου 2021).

Καθώς πλέον έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον εκσυχρονισμό και την ψηφιοποίηση της λειτουργίας των δημοσίων φορέων και των επιχειρήσεων, αλλά και συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι όλες οι επιχειρήσεις έχουν ήδη ενημερωμένο πίνακα, αφού με κάθε πρόσληψη ενημερώνουν το υπάρχον προσωπικό με συμπληρωματικό πίνακα, ενώ οι απολύσεις - αποχωρήσεις είναι απλές διαγραφές, ήτοι στο ΕΡΓΑΝΗ ήδη υπάρχουν όλες οι μεταβολές του προσωπικού, θεωρούμε ότι μια τέτοια υποχρέωση που έχει τις ρίζες της στην εποχή που όλοι οι πίνακες ήταν χειρόγραφοι, θα πρέπει να εκλείψει.

Για αυτό το λόγο, και συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι δεν υπάρχει κάποιο δημοσιονομικό κόστος, επαναφέρουμε το πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας για την κατάργηση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής κάθε έτος του Εντύπου Ε4, καθώς θεωρούμε ότι ΠΡΕΠΕΙ να αρκεί μια απλή εκτύπωση της ήδη υπάρχουσας κατάστασης στην ηλεκτρονική μερίδα της κάθε επιχείρησης στο ΕΡΓΑΝΗ.

Σε κάθε περίπτωση, λόγω του βεβαρημένου όγκου εργασίας των συναδέλφων Λογιστών – Φοροτεχνικών, εξαιτίας των πάγιων αλλά και έκτακτων δηλωτικών υποχρεώσεων που έχουν προκύψει λόγω του COVID-19, θεωρούμε επιτακτική την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής του Εντύπου Ε4 στις 31/12/2021.

 

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος

 

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.