Εκτύπωση

 

Προς

Τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Tον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη

Τον Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

Κοινοποίηση
Tον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 228


Θέμα: Αίτημα για επαναλειτουργία της πλατφόρμας αίτησης για ένταξη στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Θέρμανσης 

Στις 15 Δεκεμβρίου 2021 ήταν η προθεσμία αίτησης στην πλατφόρμα για ένταξη στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Θέρμανσης.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά με χρήση των κωδικών Taxisnet, υπάρχει όμως μεγάλο πλήθος δικαιούχων που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες, και αναγκαστικά στρέφονται στους λογιστές τους και για αυτή τη δήλωση.

Ως πρωταρχικοί αποδέκτες αυτών των αιτημάτων, έχουμε διαγνώσει μεγάλο αριθμό προβλημάτων που έχουν προκύψει, όπως περιπτώσεις δικαιούχων που δεν είχαν υπόψιν την καταληκτική ημερομηνία, αλλά και περιπτώσεις που έκτακτα χρειάστηκε ή και μπορεί να χρειαστεί μη προγραμματισμένη αγορά καυσίμων θέρμανσης μετά την 15η Δεκεμβρίου (π.χ. υπόλοιπο καυσίμου θέρμανσης προηγούμενου έτους, νέες ενοικιάσεις, κ.ά.).

Καθώς όμως δεν υπάρχει φορέας που να εκπροσωπεί τους δικαιούχους, και στηριζόμενοι στη πάγια θέση της Κυβέρνησης, από την απαρχή της πανδημίας ότι κανένας δικαιούχος δεν θα χάσει οικονομική ενίσχυση που δικαιούται, μεταφέρουμε το αίτημα για επαναλειτουργία της πλατφόρμας για ένταξη στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Θέρμανσης έως την 31η Μαρτίου 2022, ημερομηνία μέχρι την οποία συμμετέχουν στο επίδομα θέρμανσης 2021-2022 οι αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμου, ώστε να διορθωθούν όποιες αδικίες μπορεί να προκύψουν.

 

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος