Προς

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

Τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου

Τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ
κ. Παναγιώτη Δουφεξή

Τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό
κ. Χρήστο Τριαντόπουλο


Κοινοποίηση

Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόεδρο της Προσωρινής Διοικούσας του ΤΕΚΑ
κα Παυλίνα Καρασιώτου

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2022

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 252
 

Θέμα: Επαναφορά αιτήματος για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ΑΠΔ Ιανουαρίου 2022 και ανασχεδιασμού της διαδικασίας υποβολής ΑΠΔ στο ΤΕΚΑ

 

Σε συνέχεια του αιτήματος της Ομοσπονδίας μας στις 23/02/2022 για μεταφορά της προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ μηνός Ιανουαρίου, όπου με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ στις 24/02/2022 παρατάθηκαν έως και τη Τετάρτη 09/03/2022 οι προθεσμίες:

 α) Υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) e-Ε.Φ.Κ.Α. μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2022 και Δώρου Χριστουγέννων 2021, εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων και

 β) Καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών e-Ε.Φ.Κ.Α. Ιανουαρίου 2022 και Δώρου Χριστουγέννων 2021, εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων, 

χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων πρόσθετων επιβαρύνσεων, προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων.


Θα θέλαμε να επαναφέρουμε το αρχικό αίτημα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για παράταση τουλάχιστον μέχρι 31/03/2022, δεδομένων των προβλημάτων καθυστέρησης ελέγχου των υποβολών των ΑΠΔ που μέχρι και σήμερα δεν έχουν εξαλειφθεί, με αποτέλεσμα η ως άνω παράταση των έξι (6) εργάσιμων ημερών που δόθηκε να μην αρκεί για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής.

Επιπλέον, όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο έγγραφο μας:

Θεωρούμε αναγκαίο τον ανασχεδιασμό της διαδικασίας υποβολής ΑΠΔ στο ΤΕΚΑ, και οπωσδήποτε την ενοποίηση υποβολής και ενιαίας πληρωμής (έναντι δύο υποβολών και δυο πληρωμών που έχει ανακοινωθεί) στον e-ΕΦΚΑ και στο ΤΕΚΑ, ώστε να μην χρειάζονται να γίνονται υποβολές και πληρωμές σε δυο διαφορετικές πλατφόρμες, προσθέτοντας όγκο εργασίας στις επιχειρήσεις και στα λογιστικά γραφεία, και αυξάνοντας την πιθανότητα λάθους στα συστήματα εγγραφής ασφαλισμένων.

Αυτό το οποίο αναφέρθηκε, ότι για να πρέπει να έχουν εξοφληθεί οι οφειλόμενες εισφορές επικουρικής ασφάλισης προς το ΤΕΚΑ, ώστε να μπορεί ο εργοδότης να προβεί σε καταγγελία σύμβασης εργαζόμενου, θα πρέπει να αναδιατυπωθεί πιο ορθά σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να επαναφέρουμε το αίτημα της Ομοσπονδίας μας, δεδομένης της αυξανόμενης ανάγκης τροποποίησης στοιχείων που περιλαμβάνονται στις Α.Π.Δ. λόγω και των νέων οδηγιών που προκύπτουν από τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του κορωνοϊού: Να υπάρχει τρόπος άμεσης τροποποίησης των Α.Π.Δ. ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη χρήσης του «χειρόγραφου» Δελτίου Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης Α.Π.Δ.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος

 

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.