ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

Αθήνα, 16 Απριλίου 2022

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 002
Θέμα: ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ-ΕΡΓΑΝΗ: Προβλήματα στην εξυπηρέτηση εργοδοτών, ασφαλισμένων και λογιστών - Προτάσεις.

  

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σας κοινοποιεί αυτούσια επιστολή της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ρόδου με θέμα ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ-ΕΡΓΑΝΗ: Προβλήματα στην εξυπηρέτηση εργοδοτών, ασφαλισμένων και λογιστών - Προτάσεις.

Συγκεκριμένα στην επιστολή της η Ένωση αναφέρει:


Κύριε Υπουργέ,

Το ΔΣ της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, μετά από συνάντηση με το Τοπικό Παράρτημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα του ΕΦΚΑ Ρόδου, σας υποβάλλει υπόμνημα με τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας στην εξυπηρέτηση εργοδοτών και ασφαλισμένων στις συναλλαγές τους με τον ΕΦΚΑ, προτείνοντας παράλληλα και τρόπους αντιμετώπισής τους.

Θεωρούμε ότι τα προβλήματα στα οποία αναφερόμαστε παρακάτω πρέπει να τύχουν της προσοχής του Υπουργείου, διότι δημιουργούν ζητήματα που μπορεί μεν να είναι στην πλειονότητά τους αμιγώς λειτουργικά, ωστόσο δε, παράγουν δυσχέρειες και σοβαρούς κινδύνους στις εργοδότριες επιχειρήσεις και αχρείαστη ταλαιπωρία στους ασφαλισμένους.


Πιο συγκεκριμένα:1. Δελτία Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ: Για διάφορους λόγους, υπάρχει σωρεία περιπτώσεων στις οποίες τα κατά τόπους καταστήματα του ΕΦΚΑ δέχονται υποβολές Δελτίων Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ, για την υποβολή των οποίων απαιτείται ενίοτε και πληθώρα δικαιολογητικών που τα συνοδεύουν.

Αφού δαπανηθούν από τα λογιστήρια των επιχειρήσεων αρκετές αντιπαραγωγικές εργατοώρες για τη σύνταξη, συγκέντρωση και υποβολή των ανωτέρω, ακολουθεί μία απροσδιόριστη και κατά κανόνα μακρά περίοδος «ομηρίας» επιχείρησης και ασφαλισμένου, μέχρι την τελική τακτοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας των εργαζομένων που αναγράφονται στα δελτία μεταβολής, αλλά και τον τελικό προσδιορισμό των οφειλόμενων εισφορών της εργοδότριας επιχείρησης.

Στο σημείο αυτό, επισημαίνουμε πως το εν λόγω πρόβλημα οξύνθηκε από τη λανθασμένη αποτύπωση της επιδότησης εργοδοτικών εισφορών περιόδου 01/07-30/09/2020, του άρθρου 123, του Ν.4714/2020. Για την διόρθωση των αναλογουσών εισφορών έχουν κατατεθεί χιλιάδες Δελτία Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, τα οποία απλά λιμνάζουν περιμένοντας τη σειρά τους για να διεκπεραιωθούν από τα ήδη υποστελεχωμένα λόγω αποχωρήσεων τοπικά παραρτήματα, των οποίων η εμπροσθοβαρής προτεραιότητα είναι η έκδοση των εκκρεμών συντάξεων.

Ειδικά τα ανωτέρω Δελτία των οποίων η διεκπεραίωση εκκρεμεί, αποτέλεσαν και αποτελούν πονοκέφαλο βιωσιμότητας σε πληθώρα επιχειρήσεων οι οποίες, είτε δεν κατάφεραν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 72 δόσεων του Ν.4821/2021 λόγω αδυναμίας εύρεσης κεφαλαίων για πληρωμή δόσεων οφειλών που δεν υφίστανται, είτε αναγκάστηκαν για λόγους ασφαλιστικής ενημερότητας να ρυθμίσουν ή να πληρώσουν εισφορές που δεν οφείλουν.

Για τη δραστική συρρίκνωση του ανωτέρω προβλήματος και των συνεπειών του, προτείνουμε τις εξής λύσεις:

- Ενεργοποίηση υποβολής ηλεκτρονικής τροποποιητικής ΑΠΔ με επανυποβολή:

Προτείνουμε να παρασχεθεί η δυνατότητα σε κάθε εργοδότρια επιχείρηση να επανυποβάλλει εντός 6μήνου από τη λήξη υποβολής της εκάστοτε αρχικής ΑΠΔ, ηλεκτρονική (κατ’ ουσίαν τροποποιητική) ΑΠΔ με τα ορθά στοιχεία ασφάλισης, χωρίς την υποβολή ή την προσκόμιση δικαιολογητικών. Η ηλεκτρονική υποβολή της εν λόγω ΑΠΔ θα επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης της εργοδότριας επιχείρησης για την ορθότητα των τροποποιούμενων στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθούν δραστικά τα Δελτία Μεταβολής σε εκκρεμότητα, ενώ παράλληλα θα επιτρέψει και στον ΕΦΚΑ να αξιοποιήσει αποδοτικότερα τα υπηρεσιακά του στελέχη.2. Περαιτέρω ψηφιοποίηση εργοδοτικού μητρώου: Είναι γνωστό πως η διασύνδεση του ΕΦΚΑ με την ΑΑΔΕ βρίσκεται σε εξέλιξη και σε αυτό το σημείο επιθυμούμε να επισημάνουμε το ότι η διασύνδεση αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί με τρόπο ώστε να επέρχεται η πλήρως αυτοματοποιημένη ενημέρωση του συστήματος του ΕΦΚΑ για τις μεταβολές των στοιχείων των εργοδοτών που άπτονται πληροφοριακών στοιχείων του, αρμοδιότητας ΑΑΔΕ.

Πιο συγκεκριμένα: Η μεταβολή στοιχείων υπευθύνων, η δημιουργία υποκαταστήματος, η αλλαγή επωνυμίας, η αλλαγή έδρας και η προσθήκη - μεταβολή – διαγραφή ΚΑΔ, είναι πράξεις που ολοκληρώνονται με τη μεταβολή του μητρώου επιχείρησης στην ΑΑΔΕ και θα πρέπει οι μεταβολές αυτές να ενημερώνουν αυτόματα το σύστημα του ΕΦΚΑ.

Περαιτέρω, προτείνουμε και την παροχή δυνατότητας αυτόματης ηλεκτρονικής λήψης Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (ΑΜΟΕ), με την ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ειδική φόρμα που θα δημιουργήσει ο ΕΦΚΑ, στην οποία θα αναρτάται εντός 30 ημερών και ο πίνακας των ελάχιστων ημερομισθίων ανά κατασκευαστική φάση από την υπηρεσία και αφού έχει προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος. Με τον τρόπο αυτόν, ο εργοδότης οικοδομοτεχνικού έργου θα μπορεί να προσχωρήσει άμεσα στην αποστολή ΑΠΔ για τους εργατοτεχνίτες που απασχόλησε, χωρίς να αναμένει την έκδοση του ΑΜΟΕ από το τοπικό κατάστημα του ΕΦΚΑ.

Μέχρι την ενεργοποίηση της ανωτέρω δυνατότητας, τα τοπικά καταστήματα αλλά και τα Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης (Γ.Κ.Α.) να έχουν τη δυνατότητα απόδοσης ΑΜΟΕ, αφού λάβουν με ηλεκτρονική αποστολή (email) τα απαραίτητα δικαιολογητικά.3. Πρόσληψη σε αργίες ή κατά τις νυχτερινές ώρες: Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που αποτελεί και σημείο τριβής μεταξύ ελεγκτικών υπηρεσιών και εργοδοτών, είναι αυτό της έγκαιρης υποβολής του εντύπου πρόσληψης Ε3 από τους εργοδότες κατά τις νυχτερινές ώρες, όπως επίσης και σε ημέρες και ώρες αργίας.

Παρατηρούνται περιπτώσεις κατά τις οποίες τα λογιστήρια των επιχειρήσεων είναι κλειστά ή οι επιχειρήσεις έχουν αποστείλει στοιχεία πρόσληψης ενώ το λογιστικό γραφείο είναι σε ώρες εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα είτε η επιχείρηση να μην μπορεί να λειτουργήσει απρόσκοπτα (δεν γίνεται η πρόσληψη), είτε να κινδυνεύει με την επιβολή προστίμου για ανασφάλιστη εργασία μέχρι να υποβληθεί η πρόσληψη.

Το τελευταίο, πέρα από τον ενίοτε οικονομικό στραγγαλισμό της επιχείρησης, την καθιστά απορριπτέα από μελλοντικά προγράμματα στήριξης της απασχόλησης ή της επιχείρησης γενικότερα (θυμίζουμε τους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής).

Προτείνουμε λοιπόν τη θέσπιση της Προαναγγελίας Πρόληψης με sms: Με αυτή τη διαδικασία, θα δημιουργηθεί ένας 5ψήφιος αριθμός από τον ΕΦΚΑ (στο ΕΡΓΑΝΗ ή τον ΟΑΕΔ), στον οποίο η κάθε επιχείρηση θα μπορεί να αποστέλλει από τον αριθμό του κινητού που έχει δηλώσει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ένα sms με τον αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ), τον ΑΜΚΑ τον ΑΦΜ του εργαζόμενου και το ωράριο εργασίας για τις πρώτες ημέρες εργασίας.

Η υπηρεσία θα του αποστέλλει αυτόματα απαντητικό sms το οποίο θα περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία ως επιβεβαίωση ορθότητάς τους, συνοδευόμενα από έναν αριθμό πρωτοκόλλου. Το απαντητικό αυτό sms, ο εργοδότης θα το αποστέλλει αμελλητί στο κινητό του εργαζόμενου.

Στη συνέχεια, και εντός 3 εργασίμων ημερών, το λογιστήριο της επιχείρησης θα αποστέλλει την πρόσληψη με ημερομηνία αυτήν του sms, αναγράφοντας σε σχετικό πεδίο που θα δημιουργηθεί στο έντυπο πρόσληψης, τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε με το απαντητικό sms.

Οι εργαζόμενοι με Προαναγγελία Πρόσληψης, και μέχρι την αποστολή της πρόσληψης από το λογιστήριο, θα εξαιρούνται από τον έλεγχο εργαζομένων του πίνακα Ε4, με μόνο αποδεικτικό το απαντητικό sms από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Για τα ανωτέρω ζητήματα ενδέχεται να υπάρχει μέριμνα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Ωστόσο, μέχρι την πλήρη υλοποίηση και εφαρμογή του, φρονούμε ότι, εάν δεν έχει ληφθεί μέριμνα, θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα με σκοπό τη βελτιστοποίηση των υποβολών αλλά και την εξοικονόμηση πόρων για το Υπουργείο. Απώτερος σκοπός δε του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ θα πρέπει να είναι η πλήρης ενοποίηση των συστημάτων του ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ αλλά και η διασύνδεσή τους με τα αντίστοιχα συστήματα της ΑΑΔΕ, προκειμένου να εξαλειφθούν αχρείαστες υποβολές αλλά και αναρτήσεις ή προσκομίσεις εγγράφων στις υπηρεσίες μητρώου, απασχόλησης και ελέγχου.


Περαιτέρω, επισημαίνουμε και τα κατωτέρω ζητήματα τα οποία θεωρούμε εξίσου σημαντικά:
 

4.Ταυτότητα οφειλέτη: Ένα σημαντικό πρόβλημα με τις πληρωμές εισφορών και των εν γένει ασφαλιστικών οφειλών των επιχειρήσεων, αποτελεί και ο τρόπος με τον οποίο αυτές εξοφλούνται, ειδικότερα μετά τη σύσταση του ΚΕΑΟ και τη μεταφορά σε αυτό των οφειλών όταν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες.

Το σημερινό πλαίσιο, υποχρεώνει για παράδειγμα μία ατομική επιχείρηση που έχει οφειλές από εργοδοτικές εισφορές, οικοδομοτεχνικό έργο και ατομικές εισφορές φορέα (ΕΦΚΑ Μη μισθωτών), να έχει:

- Τ.Π.Τ.Ε. για τις εμπρόθεσμες πληρωμές εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων της,

- Ταυτότητα οφειλέτη για τις εκπρόθεσμες πληρωμές ή τις ρυθμισμένες οφειλές εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων της,

- Τ.Π.Τ.Ε για τις εμπρόθεσμες πληρωμές εργοδοτικών εισφορών, για κάθε οικοδομοτεχνικό έργο που έχει σε εξέλιξη,

- Ταυτότητα οφειλέτη για τις εκπρόθεσμες πληρωμές ή τις ρυθμισμένες οφειλές εργοδοτικών εισφορών, κάθε οικοδομοτεχνικού έργου,

- Κωδικό πληρωμής RF για τις εμπρόθεσμες πληρωμές των ατομικών εισφορών ΕΦΚΑ Μη μισθωτών του φορέα της,

- Ταυτότητα οφειλέτη για τις εκπρόθεσμες πληρωμές ή τις ρυθμισμένες οφειλές ατομικών εισφορών του φορέα της.


Για όλα τα παραπάνω, ο κάθε οφειλέτης είναι υποχρεωμένος να αποκτήσει πληθώρα κωδικών πρόσβασης και προκειμένου να αποκτήσει σαφή πληροφόρηση των οφειλών του, θα πρέπει να εισέρχεται κάθε φορά σε διαφορετικά πεδία της ίδιας εφαρμογής.


Προτείνουμε την ενοποίηση των ασφαλιστικών οφειλών όλων των ταμείων σε ενιαίο πεδίο οφειλών:
Κάθε βεβαίωση οφειλής θα αποκτά συγκεκριμένη ταυτότητα οφειλής κατά τα πρότυπα της φορολογικής διοίκησης (3 συνθετικά). Το πρώτο συνθετικό θα υποδηλώνει το ταμείο (Αριθμός Μητρώου στον φορέα), το δεύτερο την περίοδο οφειλής και το τρίτο θα παράγεται μέσω αλγορίθμου που θα διασφαλίζει και τη μοναδικότητα της βεβαιωμένης οφειλής.

Με τον τρόπο αυτόν, ο οφειλέτης θα αποκτά σαφή πληροφόρηση των οφειλών του από ένα ενιαίο πεδίο στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ και θα είναι δυνατή η τμηματική πληρωμή οφειλών του με τη χρήση της μοναδικής ταυτότητας για κάθε οφειλή, γεγονός που θα ενισχύσει και τα έσοδα του ΕΦΚΑ.

Περαιτέρω, με την ανωτέρω διαδικασία θα είναι δυνατή και η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ρύθμισης ανά ταμείο από τον οφειλέτη, με αυτόματη περαιτέρω διάκριση των οφειλών στο ΚΕΑΟ σε ρυθμισμένες και μη.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε και την έλλειψη POS σε όποια καταστήματα του ΕΦΚΑ διαθέτουν ταμειακή υπηρεσία, γεγονός που στερεί τη δυνατότητα σε αρκετούς οφειλέτες να διεκπεραιώσουν μία πληρωμή τους στην υπηρεσία με μία επίσκεψη. Εκτιμούμε πως και σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα από το Υπουργείο.5.Αλλαγή πλαισίου ρύθμισης οφειλών: Σήμερα, οποιοσδήποτε οφειλέτης του ΕΦΚΑ (ΚΕΑΟ) επιθυμεί να ρυθμίσει ληξιπρόθεσμη οφειλή του, δεν δύναται να το πράξει με πλήθος δόσεων άνω των 12 (πάγια ρύθμιση), γεγονός που στις περισσότερες των περιπτώσεων καθιστά αδύνατη την ένταξή του σε ρύθμιση λόγω αδυναμίας να ανταπεξέλθει στο ποσό της δόσης. Επιπλέον, η υφιστάμενη δομή των πληρωμών ληξιπρόθεσμων και μη ρυθμισμένων οφειλών, αποτελεί ισχυρό αντικίνητρο στους οφειλέτες να προχωρήσουν σε πληρωμή έναντι τέτοιων οφειλών τους, καθόσον οποιαδήποτε πληρωμή θα συμψηφισθεί κατά προτεραιότητα με εξόφληση παλαιότερων οφειλών, οι οποίες όμως είναι βεβαρημένες με υψηλές προσαυξήσεις, στερώντας κατ ́επέκταση και από τον ΕΦΚΑ πολύτιμα έσοδα.

Αν και η υλοποίηση της ανωτέρω 4 πρότασής μας για διακριτή ταυτότητα ανά βεβαιωμένη οφειλή, θα επιτρέψει στον οφειλέτη να πληρώσει πρόσφατες οφειλές του που δεν έχουν επιβαρυνθεί με σημαντικές προσαυξήσεις, εν τούτοις παραμένει δυσεπίλυτο πρόβλημα η ύπαρξη παλαιότερων οφειλών.

Προτείνουμε νέο έκτακτο και προσωρινό πλαίσιο ρυθμίσεων με ισχύ ενός έτους ως εξής:

- Θέσπιση νέας έκτακτης ρύθμισης άνω των 100 δόσεων, με χαμηλό επιτόκιο και έκπτωση προσαυξήσεων, για το σύνολο των σημερινών οφειλών, με καταληκτική προθεσμία υπαγωγής την 31/10/2022.

- Τροποποίηση της πάγιας ρύθμισης των 12 δόσεων σε δύο σημεία: 1. Στην αύξηση των δόσεων σε 24, και 2. Στην παροχή δυνατότητας επαναλαμβανόμενων ρυθμίσεων.

- Αποσύνδεση της διατήρησης των ρυθμίσεων από την υποχρέωση πληρωμής τρεχουσών εισφορών.


Η κοινωνία και οι επιχειρήσεις εξέρχονται από τη διετή κρίση της πανδημίας και εισέρχονται στη νέα εισαγόμενη κρίση των ανατιμήσεων. Το άγνωστο του ορίζοντα της νέας κρίσης, η μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα αλλά και το διαφαινόμενο σοβαρό πρόβλημα των ξενοδοχειακών μονάδων που καλούνται με τιμές που συμφώνησαν το 2021 να καλύψουν τα ανατιμημένα κόστη του 2022, δημιούργησαν και δημιουργούν έκτακτες συνθήκες πίεσης στη ρευστότητά τους που απαιτούν κατά την άποψή μας και έκτακτα μέτρα.

Το ανωτέρω πλαίσιο θα συμβάλλει κατά την άποψή μας θετικά στους εξής τομείς:

- Θα δώσει τον απαραίτητο χρόνο στον ΕΦΚΑ να ολοκληρώσει τους απαιτούμενους ελέγχους από τις λανθασμένες χρεώσεις οφειλών από επιδοτήσεις εισφορών, προκειμένου να αποτυπωθούν ορθά οι οφειλές των επιχειρήσεων στο ΚΕΑΟ.

- Θα αποσυμφορήσει τις πιέσεις των επιχειρήσεων στη ρευστότητά τους.

- Δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία κουλτούρας αποφυγής πληρωμών, λόγω της χρονικά περιορισμένης ισχύος του πλαισίου.

- Θα τονώσει τα έσοδα του ΕΦΚΑ.

Το πλαίσιο θα μπορεί να επανεξεταστεί σε ένα έτος από σήμερα, όταν κατά τα φαινόμενα θα μπορούν να εξαχθούν και πιο ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία της οικονομίας αλλά και της νέας τουριστικής περιόδου.6.Αποδοχή απόφασης ΣτΕ για 10ετή παραγραφή: Με τον Ν.4387/2016, άρθρο 95, παρ.1, θεσπίστηκε γενικός κανόνας 20ετούς παραγραφής των απαιτήσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ. Ωστόσο, η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την απόφαση ΣτΕ Ολ 1833/2021, έκρινε τον ανωτέρω γενικό κανόνα αντισυνταγματικό, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί μέριμνα για την αποδοχή της 
απόφασης ή την αλλαγή του νόμου.


Ενόψει ελέγχων, υπάρχει αδήριτη ανάγκη τροποποίησης του νόμου προκειμένου να αποφευχθεί αχρείαστη ταλαιπωρία εργοδοτών και ασφαλισμένων αλλά και άσκοπη δαπάνη υπηρεσιακών πόρων.7.Ενοποιημένη υποβολή ΑΠΔ των ασφαλιστικών στοιχείων ΕΦΚΑ και ΤΕΚΑ: Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των υπαγόμενων στην ασφαλιστική κάλυψη του ΤΕΚΑ εργαζόμενων με την υποβολή διακριτής ΑΠΔ δημιουργεί πρόσθετη γραφειοκρατία στα λογιστήρια των επιχειρήσεων καθώς διπλασιάζεται ο όγκος των δηλώσεων που υποβάλλονται , δυσχεραίνεται το έργο τους και εγκυμονεί ο κίνδυνος παράλειψης υποβολής της διακριτής ΑΠΔ-ΤΕΚΑ με ότι αυτό συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις. Καθώς η υποβολή γίνεται στην ίδια εφαρμογή υποδοχής ασφαλιστικών στοιχείων στον e-ΕΦΚΑ και καθώς για την απεικόνιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης ΤΕΚΑ στην ΑΠΔ έχουν οριστεί διακριτοί ΚΑΔ , διακριτοί κωδικοί ειδικότητας και διακριτοί κωδικοί πακέτων κάλυψης προτείνουμε για την εκάστοτε μισθολογική περίοδο την υποβολή μίας ενοποιημένης ΑΠΔ που θα απεικονίζει τα ασφαλιστικά στοιχεία τόσο του ΤΕΚΑ όσο και των λοιπών κλάδων 
ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ.Με την πρόταση αυτή θεωρούμε ότι θα μειωθεί το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων εξαιτίας των πρόσθετων εργατοωρών που απαιτούνται τώρα και θα αποφευχθεί η παράλειψη υποβολής ΑΠΔ-ΤΕΚΑ που θα οδηγήσει σε κυρώσεις για τις επιχειρήσεις.


Ευχόμαστε οι προτάσεις μας να υλοποιηθούν και να βοηθήσουν στη βελτιστοποίηση των συναλλαγών επιχειρήσεων και πολιτών με τον ΕΦΚΑ και τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία και επικοινωνία.


Με εκτίμηση,

Για την ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Ο Πρόεδρος                                        Η Γενική Γραμματέας

      Παπαγρηγορίου Νικόλαος                            Ξανθοπούλου Ειρήνη

 

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


 

   
   

ο Πρόεδρος

o Γενικός Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Χριστοφοράκης Δημήτριος

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Νάκας Αστέριος

Σιδερίδης Αστέριος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πιστικούδης Παναγιώτης

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Τσαμόπουλος Δημήτριος

Παπαδημητρίου Γεώργιος

 

Παρλάνης Δημήτριος

 

Θεοδόσης Γεώργιος

 

Τριανταφύλλου Ιωάννης

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.