ΠΡΟΣ

Τον Διοικητή της ΑΑΔΕ
κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 007
 

Θέμα: Τροποποίηση του εντύπου Εισφοράς Προστασίας Περιβάλλοντος


Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σας κοινοποιεί αυτούσια επιστολή της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Θεσσαλονίκης με θέμα την τροποποίηση του εντύπου Εισφοράς Προστασίας Περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα στην επιστολή της η Ένωση αναφέρει:

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

Με την εγκύκλιο Ε 2236/28-12-2021 παρασχέθηκαν οδηγίες σχετικά με την αναγραφή της επιβαλλόμενης εισφοράς προστασίας περιβάλλοντος στην διάθεση πλαστικών προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα διακριτό «ΤΜΗΜΑ» με ονομασία «ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».

Με νεότερη εγκύκλιο σας την Ε 2239/30-12-2021 στην τελευταία παράγραφο αναφέρετε πως «η καταβολή της εισφοράς επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος, συνάγεται ότι, η υπόψη εισφορά θα αναγράφεται στο εκδιδόμενο παραστατικό πωλήσεων διακριτά ανά είδος, ποσότητα και αξία.». Συμπεραίνουμε πως η επιχείρηση οφείλει στο εκδιδόμενο παραστατικό να αναγράφει αναλυτικά ανά είδος π.χ. πλαστικό ποτήρι, πλαστικό καπάκι. Όμως σε συνδυασμό με τις δύο εγκυκλίους το κάθε είδος θα πρέπει να ενημερώνει το ίδιο τμήμα.

Κατά την καταχώρηση των παραστατικών λιανικής πώλησης των δελτίων Ζ της Φ.Τ.Μ. στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης εμφανίζεται ένα συνολικό ποσό με τις συνολικές πωλήσεις του τμήματος Εισφοράς Προστασίας Περιβάλλοντος. Στην συνέχεια οι λογιστές φοροτεχνικοί στην σύνταξη της δήλωσης για την καταβολή της εισφοράς θα πρέπει να συμπληρώσουμε τις ποσότητες ανά είδος, χωρίς όμως να παρέχεται αυτή η πληροφορία καθώς στο δελτίο Ζ εμφανίζεται η συνολική ποσότητα των πλαστικών ειδών που πουλήθηκαν.

Με την παρούσα κ Διοικητά σας ζητούμε την τροποποίηση του εντύπου ως προς την αναγραφή των ποσοτήτων ανά είδος αλλά με την αναγραφή της συνολικής ποσότητας των ειδών και του συνολικού ποσού της εισφοράς προς απόδοση, δεδομένου πως κάθε είδος έχει ακριβώς την ίδια εισφορά.

Με τιμή

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


 

   
   

ο Πρόεδρος

o Γενικός Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Χριστοφοράκης Δημήτριος

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Νάκας Αστέριος

Σιδερίδης Αστέριος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πιστικούδης Παναγιώτης

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Τσαμόπουλος Δημήτριος

Παπαδημητρίου Γεώργιος

 

Παρλάνης Δημήτριος

 

Θεοδόσης Γεώργιος

 

Τριανταφύλλου Ιωάννης

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.