ΠΡΟΣ

Τον Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

Τον Διοικητή της ΑΑΔΕ
κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2022

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 019


Θέμα: Αίτημα για διασύνδεση της καταληκτικής ημερομηνίας διαβίβασης εσόδων τιμολόγησης στο myDATA με αυτή των φορολογικών δηλώσεων και επαναπροσδιορισμό τους σε νέο εύλογο χρονικό διάστημα

Αξιότιμε κε Υφυπουργέ και κε Διοικητά,

Όπως γνωρίζετε, με την Α 1068/2022 παρατάθηκε μέχρι 15.06.2022 η προθεσμία διαβίβασης στην ΑΑΔΕ των δεδομένων που αφορούν στη σύνοψη και χαρακτηρισμό εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης, από τις υπόχρεες οντότητες, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.4174/2013 (Α’ 170) εξαιρουμένων των αναφερομένων στην παρ. 3 της υπό στοιχεία Α.1038/2022 (Β’ 1475), για το ημερολογιακό έτος 2021.

Τα έντονα προβλήματα δυσλειτουργίας που έχουν παρουσιάσει τα myDATA, ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες, καταστούν απαραίτητη τη μεταφορά της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας ώστε να ταυτίζεται με αυτή της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η οποία και θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί λαμβάνοντας υπόψιν τα νέα δεδομένα.

 

 

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


 

   
   

ο Πρόεδρος

o Γενικός Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Χριστοφοράκης Δημήτριος

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Νάκας Αστέριος

Σιδερίδης Αστέριος

   

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πιστικούδης Παναγιώτης

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Τσαμόπουλος Δημήτριος

Παπαδημητρίου Γεώργιος

 

Παρλάνης Δημήτριος

 

Θεοδόσης Γεώργιος

 

Τριανταφύλλου Ιωάννης

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.