Εκτύπωση

 ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη

Τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό
κ. Χρήστο Τριαντόπουλο

Τον Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

Κοινοποίηση

Τον Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπ. Οικονομικών
κ. Αθανάσιο Πετραλιά

Tον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2022

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 029 
 
 Θέμα: Αίτημα δυνατότητας έκπτωσης για τις εξοφλήσεις επιστρεπτέου μέρους επιστρεπτέας προκαταβολής και πάγιες εντολές

Όπως γνωρίζετε, στις 7 Ιουλίου ξεκίνησε η βεβαίωση του επιστρεπτέου μέρους όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Έχοντας υπόψη ότι η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι 31 Αυγούστου και για την διευκόλυνση της διαδικασίας αποπληρωμής, θα θέλαμε να προτείνουμε τα παρακάτω:

Εν αναμονή των ενεργειών σας.

  Με εκτίμηση,
για το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
 
 
 Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας
 Καμπάνης Βασίλειος Χριστοφοράκης Δημήτριος