Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2022

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απολογισμός της Συνεδρίασης

του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΦΕΕ

της Τετάρτης 7 Σεπτεμβρίου 2022


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. συνεδρίασε την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 στα γραφεία της Ομοσπονδίας. Ακολούθησε πολύωρη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά και με τα τρέχοντα θέματα που αφορούν τον Κλάδο καθώς και θέματα  λειτουργίας και συντονισμού του Δ.Σ.

Μέσω της συζήτησης, ομόφωνα αναδείχθηκε η αναγκαιότητα για ενότητα και συσπείρωση του Κλάδου, με σκοπό την ισχυρότερη εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας.

Αποφασίστηκε:

  • Η σύγκληση της Ολομέλειας των Προέδρων των Ενώσεων-Μελών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022, με σκοπό να κατατεθούν προτάσεις και να επικαιροποιηθούν οι θέσεις και οι στρατηγικοί στόχοι της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  • Να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες προετοιμασίες για Καταστατική Συνέλευση με στόχο να πραγματοποιηθεί εντός του 2023, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος στις Ενώσεις μέλη της Ομοσπονδίας, να πραγματοποιήσουν Γενικές Συνελεύσεις, για να λάβουν αποφάσεις, και να υποβάλλουν τις σχετικές προτάσεις.

  • Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. να πραγματοποιηθεί τις ημέρες 9, 10 και 11 Δεκεμβρίου 2022.

Μεταξύ των θεμάτων της επικαιρότητας, τα μέλη του Δ.Σ. συζήτησαν εκτενώς τα θέματα των myDATA και της ασθένειας.

Αποφασίστηκε η σύσταση άτυπης ομάδας myDATA με την συμμετοχή μελών των Ενώσεων της Ομοσπονδίας με σκοπό την ανάδειξη των ζητημάτων που προκύπτουν στην εφαρμογή των myDATA.

Στο θέμα της ασθένειας, τα μέλη του Δ.Σ. επανέλαβαν την άμεση ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 93 του Ν.4764/2020, όπου το κύριο αίτημα του Κλάδου, όπως αποτυπώνεται από τα πολλαπλά έγγραφα όχι μόνον της Ομοσπονδίας, αλλά και των 51 Ενώσεων-Μελών της, είναι να συμπεριλαμβάνει την εγκυμοσύνη καθώς και περιπτώσεις ασθένειας / νοσηλείας και θανάτου λογιστή – φοροτεχνικού πέραν του κορωνοϊού.

Το Δ.Σ. έχει επεξεργαστεί κείμενο τροποποίησης του σχετικού άρθρου το οποίο θα κατατεθεί άμεσα. 

 

  για το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.   
 Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας
 Καμπάνης Βασίλειος Χριστοφοράκης Δημήτριος

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr